Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Poškodba pri delu izven delovnega časa

 

Odgovor:

Če želimo odgovoriti na to vprašanje, moramo obravnavati dva zakona, in sicer Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Tako Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 19. členu napotuje glede opredelitve poškodbe pri delu na predpise o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012) opredeljuje poškodbo pri delu v 66. členu. Tam je poškodba pri delu opredeljena tako, da se za poškodbo pri delu šteje poškodba, ki je posledica neposrednega ali kratkotrajnega mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziološkega stanja organizma, če je taka poškodba v vzročni zvezi z opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je poškodovanec zavarovan. Za poškodbo pri delu šteje tudi, če je na opisani način poškodba povzročena na službeni poti ali na redni poti od stanovanja do delovnega mesta in nazaj, če je prevoz na delo in z dela organiziral delodajalec. Za poškodbo pri delu šteje tudi obolenje, ki je neposredna in izključna posledica naključja ali višje sile med opravljanjem dela ali dejavnosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan.

Ugotovimo lahko, da je poškodba pri delu z novim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) opredeljena ožje kot po prejšnjih predpisih, po katerih je štelo, da je poškodba pri delu tudi tista, ki jo je zavarovanec utrpel na poti z dela in na delo ne glede na to, kdo je organiziral prevoz.

Glede na določbe novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter glede na opis primera, ki ga navajate, gre za poškodbo zunaj dela, saj je delavec očitno prišel na delo »v lastni organizaciji«, hkrati pa se je nezgoda zgodila pred vstopom v delodajalčeve poslovne prostore in pred začetkom delovnega časa. Zato bo tudi nadomestilo za čas delavčeve bolniške odsotnosti nižje, torej ne stoodstotno, kot bi bilo sicer, če bi se poškodoval pri delu.

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.