Portali i primeri dokumenata

Svaki naš priručnik sadrži prateći CD ili portal koji redovno ažuriramo novim informacijama, a na kome se nalaze aktuelni propisi, upotrebljivi i praktični obrasci, uzorci, primeri, modeli, tabele i ostale alatke koje korisniku olakšavaju rad i štede vreme. Pogledajte samo neke od gotovih modela iz naših aktuelnih izdanja:
Portal i primeri dokumenata za postupak javnih nabavki
 
Portal i primeri dokumenata za kadrovsku službu
 
Portal i primeri dokumenata za bezbednost i zdravlje na radu
 
Portal i primeri dokumenata za ispunjenje obaveza direktora
 
 
Portal i primeri dokumenata za upravljanje otpadom
 
Portal i primeri dokumenata za zaštitu od požara
 
Primeri dokumenata za govore i pisanu komunikaciju
 

© Forum Media d.o.o. | 2018