Portali i primeri dokumenata

Svaki naš priručnik sadrži prateći CD ili portal koji redovno ažuriramo novim informacijama, a na kome se nalaze aktuelni propisi, upotrebljivi i praktični obrasci, uzorci, primeri, modeli, tabele i ostale alatke koje korisniku olakšavaju rad i štede vreme.

Pogledajte samo neke od gotovih modela iz naših aktuelnih izdanja:


Portal i primeri dokumenata za postupak javnih nabavki

 

Portal i primeri dokumenata za kadrovsku službu

 

Portal i primeri dokumenata za bezbednost i zdravlje na radu

 

Portal i primeri dokumenata za ispunjenje obaveza direktora

 

 

Portal i primeri dokumenata za upravljanje otpadom

 

Portal i primeri dokumenata za zaštitu od požara

 

Primeri dokumenata za govore i pisanu komunikaciju

 

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018