EFIKASNA KOMUNIKACIJA I MOTIVACIJA ZA LIDERE KROZ PCM (Process Communication Model®) MODEL

2 interaktivne radionice +

PCM TEST LIČNOSTI

  • Ako ste lider koji ima jasnu viziju i želite da izgradite tim zaposlenih koji neće samo uspešno obavljati planirane aktivnosti, već će biti i adekvatno inspirisani i zadacima će pristupati sa iskrenim entuzijazmom
  • Ako imate potrebu da svoju komunikaciju prilagodite članovima svog tima, podstaknete njihovo zadovoljstvo i isporučite najveću vrednost za svoje klijente
  • Ako želite da razumete mehanizme (perceptualni okviri, karakterne snage, egzistencijalna pitanja, psihološke potrebe itd.) koji stoje iza postupaka različitih ljudi u poslovnom okruženju

  Program intenzivne obuke Efikasna komunikacija i motivacija za lidere kroz PCM model:

  I MODUL - PRIPREMA ZA OBUKU: PCM test

  Dan do dva dana pre planirane obuke

  U ovoj fazi učesnici putem online upitnika kreiraju individualni izveštaj baziran na PCM metodologiji sa preciznim informacijama o strukturi svoje ličnosti koja je grafički prikazana kao 1 od 6 tipova ličnosti. Na osnovu kreiranog profila ličnosti učesnici takođe stiču uvid u to koliko su ostali tipovi ličnosti zastupljeni u njihovoj strukturi ličnosti.

  PCM profil ličnosti obuhvata:

  • Jedinstvenu strukturu ličnosti 
  • Karakterne snage ličnosti
  • Percepciju sveta i sposobnost gledanja    iz „drugog ugla“
  • Preferencije u interakciji sa drugima
  • Psihološke potrebe - motivacija za lični i profesionalni uspeh
  • Kako se osoba ponaša u različitim stresnim situacijama
  • Šta je to što ovoj osobi može biti prepreka na putu ostvarenja ciljeva
  • Preferirani stil rukovođenja (bilo da osoba rukovodi ili ima rukovodioca)
  • Jedinstveni akcioni plan za zdrav, kvalitetan život
  • Jedinstveni akcioni plan za zdrav, kvalitetan život

  II MODUL - Primena PCM metodologije i PCM tipovi ličnosti

  • Osnove PCM metodologije i primena – Saznaćete zašto je PCM model implementiran u NASA i u mnogim drugim kompanijama (NASA ga je koristila u obuci i selekciji astronauta tokom 20 godina, a danas ovaj model koriste mnogobrojne poznate kompanije sa liste Fortune 500).
  • 6 tipova u strukturi ličnosti – Na osnovu testa koji ste uradili (prema PCM modelu) videćete koju jedinstvenu kombinaciju 6 tipova ličnosti Vi predstavljate, kako komunicirate, koje načine motivacije primenjujete i koje situacije su okidači zbog kojih ulazite u konflikte i stresna stanja.
  • Zgrada ličnosti - Spoznaja sopstvene „zgrade ličnosti“ (strukture ličnosti) će Vam omogućiti da razumete sebe i svoje potrebe, da shvatite šta Vas uvodi u stres i kako da ta stanja sprečite. Razumećete zašto sa nekim ljudima ulazite u konflikt, a sa nekima ne i kako da kada konflikt nastane ipak nađete konstruktivno rešenje sa svakim sagovornikom.
  • Detaljnije objašnjenje PCM izveštaja
  • Pojam faziranja – Šta su okidači promene pozicioniranja osobe u zgradi ličnosti i koje promene u svom ponašanju osoba manifestuje.

  III MODUL - Efikasna komunikacija i motivacija

  • Efikasna komunikacija – Upoznaćete mehanizme i steći sposobnost da dekodirate ljudsko ponašanje, da govorite jezikom Vaših sagovornika kako bi Vas razumeli i da na taj način izgradite bolje odnose.
  • Motivacija – Analiza jedinstvenih psiholoških potreba svojstvenih različitim strukturama ličnosti, koje predstavljaju motivatore za lični i profesionalni uspeh.
  • Vežba LIFT -  Cij vežbe je da naučite kako da pozitvne resurse svakog od 6 tipova ličnosti u svojoj „zgradi ličnosti“ stavite u funkciju efikasne komunikacije i motivacije, i da ih postepeno kroz implementaciju razvijate.

  PREDAVAČ

  Jelena Biševac

  je sertifikovani Process Communication Model (PCM) trener i kouč. Svoje veštine i znanja upotpunila je usavršavanjem na kursevima Executive Coaching (Academy of Executive Coaching), Umetnost i nauka koučinga (Erickson Coaching), Deep Coaching, Parent as Coach i obukama za upravljanje stresom na bazi neuronauke, profesionalne prezentacijske veštine i javni nastup i dikciju. Iskustvo stiče kroz koučing sa klijentima, treninge i saradnju sa kolegama.

  060 329 29 63

  011 329 29 63

  prodaja@forum-media.rs

  www.forum-media.rs

   

  Forum Media D.O.O. Beograd

  Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

  Kralja Milutina 46-48

  11000 Beograd