Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

POSLOVNO IZDANJE PRIRUČNIKA
Prilikom naručivanja poslovnog izdanja priručnika (štampano i onlajn izdanje), dobićete ažuriranje sa svakom zakonskom ili suštinskom izmenom, čija cena zavisi od obima. Dostupne informacije ćete dobiti na svoju e-mail adresu. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom i u tom slučaju ukida pristup novom aktuelnom sadržaju. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju.

ONLINE IZDANJE PRIRUČNIKA

Kada naručite onlajn izdanje priručnika, dobijate pristup onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama u periodu od godinu dana. Dostupne informacije ćete dobiti na svoju e-mail adresu. Pristup se automatski obnavlja nakon isteka perioda. U slučaju da više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas pismeno obavestite najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom i u tom slučaju ukida pristup novom aktuelnom sadržaju. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju.

PRIRUČNICI (U ŠTAMPANOM OBLIKU)

Naručivanjem priručnika dobijate ažuriranje, čija cena zavisi od obima, sa svakom zakonskom ili suštinskom promenom. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom.

SEMINARI

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara. Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju seminaru nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, oni mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja seminara – u ovom slučaju kotizacija se vraća u potpunosti. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove.

SEMINARI SA PRIRUČNIKOM (ŠTAMPANI PRIRUČNIK)

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara.

Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju seminaru nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, oni mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja seminara – u ovom slučaju kotizacija se vraća u potpunosti. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove. Naručivanjem priručnika dobijate ažuriranje, čija cena zavisi od obima, sa svakom zakonskom ili suštinskom promenom. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda.

SEMINARI SA POSLOVNIM IZDANJEM PRIRUČNIKA (U ŠTAMPANOM I DIGITALNOM IZDANJU)

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre seminara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja seminara.

Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju seminaru nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, oni mogu poslati drugog učesnika na seminar. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja seminara – u ovom slučaju kotizacija se vraća u potpunosti. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove. Naručivanjem priručnika dobijate ažuriranje, čija cena zavisi od obima, sa svakom zakonskom ili suštinskom promenom. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, i istovremeno u ovom slučaju ukida pristup digitalnom izdanju priručnika. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda.

INTENZIVNE OBUKE

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre početka realizacije programa. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća je moguće do deset radnih dana pre početka realizacije programa, a naplaćujemo vam administrativne troškove u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, naplatićemo vam kotizaciju u celosti. Međutim, programu može prisustvovati i drugi učesnik. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja – u ovom slučaju, kotizacija se vraća u potpunosti. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove.

INTENZIVNE OBUKE SA PRIRUČNIKOM (ŠTAMPANO IZDANJE)

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre početka realizacije programa. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća je moguće do deset radnih dana pre početka realizacije programa, a naplaćujemo vam administrativne troškove u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, naplatićemo vam kotizaciju u celosti. Međutim, programu može prisustvovati i drugi učesnik. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja – u ovom slučaju, kotizacija se vraća u potpunosti. Uz svaku pravnu ili suštinsku promenu, dobićete ažuriranje priručnika, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranja. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove.

INTENZIVNE OBUKE SA POSLOVNIM IZDANJEM PRIRUČNIKA (ŠTAMPANO I DIGITALNO IZDANJE PRIRUČNIKA)

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre početka realizacije programa. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća je moguće do deset radnih dana pre početka realizacije programa, a naplaćujemo vam administrativne troškove u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, naplatićemo vam kotizaciju u celosti. Međutim, programu može prisustvovati i drugi učesnik. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja – u ovom slučaju, kotizacija se vraća u potpunosti. Uz svaku pravnu ili suštinsku promenu, dobićete ažuriranje priručnika, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranja. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, i istovremeno u ovom slučaju ukida pristup digitalnom izdanju priručnika. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove.

INTENZIVNE OBUKE SA ONLINE IZDANJEM PRIRUČNIKA

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre početka realizacije programa. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća je moguće do deset radnih dana pre početka realizacije programa, a naplaćujemo vam administrativne troškove u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, naplatićemo vam kotizaciju u celosti. Međutim, programu može prisustvovati i drugi učesnik. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja – u ovom slučaju, kotizacija se vraća u potpunosti.

Na početku programa obuke, pristupite onlajn priručniku sa svim ažuriranjima i nadogradnjama u periodu od šest meseci. Dostupne informacije ćete dobiti na svoju e-mail adresu. Pristup se automatski obnavlja nakon isteka perioda. U slučaju da više ne želite ovu uslugu u budućnosti, molimo vas da nas pismeno obavestite najmanje 30 dana pre početka novog perioda. U slučaju pisanog otkazivanja usluge ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom, iu tom slučaju ukida pristup novom aktuelnom sadržaju. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju.

INTENZIVNE OBUKE SA DIGITALNIM IZDANJEM PRIRUČNIKA

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre početka realizacije programa. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća je moguće do deset radnih dana pre početka realizacije programa, a naplaćujemo vam administrativne troškove u iznosu od 20% kotizacije; u slučaju kasnijeg otkazivanja, naplatićemo vam kotizaciju u celosti. Međutim, programu može prisustvovati i drugi učesnik. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo otkazivanja – u ovom slučaju, kotizacija se vraća u potpunosti. Uz svaku pravnu ili suštinsku promenu, dobićete ažuriranje priručnika, čija cena zavisi od obima. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranja. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, izgubićete pristup onlajn izdanju vodiča. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove.

KONFERENCIJA

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje tri dana pre održavanja konferencije. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije deset radnih dana pre održavanja konferencije. Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju konferenciji nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, oni mogu poslati drugog učesnika na konferenciju. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo konferenciju – u ovom slučaju, kotizacija će biti vraćena u celosti. Pismenom registracijom za konferenciju prihvatate ove uslove. Naručivanjem priručnika dobijate ažuriranje, čija cena zavisi od obima, sa svakom zakonskom ili suštinskom promenom. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda.

E-MAIL SEMINARI (PDF)

Primljeni predračun se mora platiti pre održavanja e-mail seminara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja e-mail seminara.

INTERAKTIVNI E-SEMINARI

Pristigli predračun mora biti izmiren pre e-seminara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre održavanja e-seminara.

VIDEO SEMINARI

Primljeni predračun potrebno je platiti najmanje tri dana pre video seminara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije tri radna dana pre video seminara. Učesnici koji nakon ovog roka odustanu od učešća ili ne prisustvuju video seminaru nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, video seminaru može prisustvovati i drugi učesnik. Zadržavamo pravo da otkažemo video seminar – u ovom slučaju kotizacija će biti vraćena u celosti. Prihvatanjem pismene prijave za obrazovanje prihvatate ove uslove. Naručivanjem priručnika dobijate ažuriranje, čija cena zavisi od obima, sa svakom zakonskom ili suštinskom promenom. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda.

ONLINE SEMINARI

Primljeni predračun mora biti uplaćen najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguć je najkasnije tri radna dana pre online seminara. Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju vebinaru nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, vebinaru može prisustvovati još jedan učesnik. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar – u ovom slučaju, kotizacija će biti vraćena u celosti.

PORTAL

Pristupne podatke za portal dobićete na svoju e-mail adresu nakon plaćanja predračuna. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pretplata na portal se automatski obnavlja na kraju obračunskog perioda. Ako želite da prekinete pretplatu na portal, morate pismeno obavestiti Forum Media najmanje 30 dana pre početka novog obračunskog perioda.

GODIŠNJA PRETPLATA NA AŽURIRANJE

Godišnja pretplata za ažuriranja se automatski obnavlja na kraju obračunskog perioda. Slanjem porudžbine saglasni ste da ćete primati ažuriranja naručenog priručnika u narednih 365 dana; nije moguće odjaviti se od primanja ažuriranja za ovaj period.

KONTORLNE MAPE i KNJIGE

Uz narudžbu proizvoda, dobićete ažuriranje, čija cena zavisi od obima, sa svakom zakonskom ili suštinskom promenom. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema pošiljke. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja usluge ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom.

ONLINE DOKUMENTACIJA

Prilikom naručivanja online dokumentacije, dostupne informacije ćete dobiti na svoju e-mail adresu. Uz svaku pravnu ili suštinsku promenu, dobićete ažuriranje, čija cena zavisi od obima. Ako iz bilo kog razloga ne prihvatite ažuriranje, možete ga vratiti u roku od 14 dana od prijema fakture. Čim nas pismeno obavestite, mi ćemo vas ukloniti sa liste primalaca ažuriranih proizvoda. U slučaju pismenog otkazivanja servisa ažuriranja, kompanija ne preuzima odgovornost za aktuelnost sadržaja i njihovu usklađenost sa zakonom i u tom slučaju ukida pristup novom aktuelnom sadržaju. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju.

DIGITALNA ZBIRKA DOKUMENTACIJE

Pristupne podatke digitalnoj kolekciji dobićete na svoju e-mail adresu nakon plaćanja predračuna. Pristup je vezan za jednog registrovanog korisnika, prenos dostupnih podataka trećim licima smatra se kršenjem prava licenciranja. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pretplata na digitalnu kolekciju se zaključuje na neodređeno vreme (najmanje dvanaest meseci od dana porudžbine) i automatski se obnavlja na kraju obračunskog perioda. Ako želite da prekinete svoju pretplatu, morate pismeno obavestiti Forum Media najmanje 30 dana pre početka novog obračunskog perioda. Ukoliko vam je potrebna ponuda za izdavanje nove narudžbenice za pojedinačnu kalendarsku godinu, obavestite nas unapred.

KONSULTACIJE / SASTANAK (DOGAĐAJ) BEZ PRIRUČNIKA

Nakon prijema predračuna, kotizacija mora biti uplaćena najmanje deset dana pre događaja. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguće je najkasnije deset dana pre održavanja. Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju događaju nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, oni mogu poslati drugog učesnika na događaj. Otkazivanje zbog bolesti moguće je samo uz priloženo lekarsko uverenje. Zadržavamo pravo da otkažemo događaj – u ovom slučaju, kotizacija će biti vraćena u celosti. Pismenom registracijom za događaj prihvatate ove uslove i odredbe.

PRIRUČNIK SA SAJTOM

U zavisnosti od odabranog paketa, pretplata uključuje štampano ili štampano i digitalno izdanje priručnika, pristup tački za sastanke na mreži i sva povezana ažuriranja tokom aktivnog perioda pretplate. Pretplata se zaključuje na neodređeno vreme (najmanje dvanaest meseci od dana porudžbine), a naplaćuje se u vidu jednokratnog ulaznog iznosa u trenutku porudžbine i naknadne mesečne pretplate. Pretplata na portal se automatski obnavlja na kraju obračunskog perioda. Ako želite da prekinete pretplatu na portal, morate da obavestite Forum Media u pisanoj formi najmanje 30 dana pre početka novog obračunskog perioda. U ovom slučaju, pretplata se prekida u roku od tri meseca od vašeg pismenog otkazivanja. Pretplata se ne može prekinuti u roku od dvanaest meseci od dana narudžbe. Pristupne podatke za portal dobićete na svoju e-mail adresu nakon plaćanja predračuna. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Ukoliko vam je potrebna ponuda za izdavanje nove narudžbenice za pojedinačnu kalendarsku godinu, obavestite nas unapred.

ONLINE EDUKACIJA

Primljeni predračun mora biti uplaćen najmanje tri dana pre vebinara. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pisani otkazivanje učešća moguć je najkasnije tri radna dana pre online seminara. Učesnici koji odustanu od učešća nakon ovog roka ili ne prisustvuju vebinaru nemaju pravo na povraćaj kotizacije ili. dužni su da plate celokupnu kotizaciju. Međutim, vebinaru može prisustvovati još jedan učesnik. Zadržavamo pravo da otkažemo online seminar – u ovom slučaju, kotizacija će biti vraćena u celosti.

PORTAL (ONLINE PRISTUP)

Pristupne podatke za portal dobićete na svoju e-mail adresu. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pretplata na portal se automatski obnavlja na kraju jednogodišnjeg obračunskog perioda. Ako želite da prekinete pretplatu na portal, morate da obavestite Forum Media u pisanoj formi najmanje 30 dana pre početka novog obračunskog perioda.

PORTAL (ONLINE PRISTUP + ŠTAMPANO IZDANJE)

Dobićete pristupne podatke za portal na svoju e-mail adresu, kao i štampani priručnik i srodna ažuriranja na vašu e-mail adresu. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju. Pretplata na portal se automatski obnavlja na kraju jednogodišnjeg obračunskog perioda.

Ako želite da prekinete pretplatu na portal, morate da obavestite Forum Media u pisanoj formi najmanje 30 dana pre početka novog obračunskog perioda.

15-dnevni probni pristup onlajn verziji – opšti uslovi (pročitajte pažljivo):

Pristupne podatke za portal dobićete na svoju e-mail adresu. Imaćete 15 dana besplatnog pristupa. Ukoliko odlučite da više ne želite da koristite portal, obavestite nas pismenim putem na e-mail adresu prodaja@forum-media.rs u roku od 7 dana od naručivanja 15-dnevnog probnog pristupa onlajn verziji.

U suprotnom, probni period se menja u godišnju pretplatu sa mesečnom uplatom, za koju ćete dobiti fakturu.

Pretplata se automatski obnavlja nakon jednogodišnjeg perioda. Ako želite da prekinete pretplatu na portal, morate da obavestite Forum Media u pisanoj formi najmanje 30 dana pre početka novog obračunskog perioda. Budžetski korisnici podležu uslovima plaćanja u skladu sa zakonima o javnom plaćanju.

Garancija poverenja: Svoju pretplatu možete otkazati u bilo kom trenutku u roku od 30 dana pre kraja obračunskog perioda. Možete lako da izvršite uplatu na osnovu izdate fakture.