Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Oprema in druga sredstva za varstvo pred požarom

Vzdrževanje, preglede in preizkušanje zgoraj navedenih sistemov lahko opravljajo le fizične in pravne osebe, ki jih imajo pooblastilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Oprema in sredstva morajo biti ustrezno vzdrževani skladno z navodili proizvajalca ter pregledani in preizkušeni v predpisanih rokih. Za vzdrževanje opreme v predpisanih rokih je odgovoren lastnik ali uporabnik opreme. 
Rok za pregled gasilnikov predpiše vsak proizvajalec (običajno eno leto, izjemoma tudi daljši), vendar ta rok ne sme biti daljši od dveh let. Glede na okoliščine, v katerih je nameščen gasilnik, se lahko pooblaščeni serviser po pregledu gasilnika odloči tudi za krajši rok ponovnega pregleda, kot ga je določil proizvajalec (proizvajalec je namreč upošteval normalne okoliščine uporabe).
Za hidrantna omrežja si mora lastnik ali uporabnik pred začetkom uporabe pridobiti potrdilo o brezhibnosti hidrantnega omrežja. To potrdilo je obvezno pri:

 • novogradnji hidrantnega omrežja,
 • razširitvi hidrantnega omrežja,
 • spremembi ali zamenjavi dela hidrantnega omrežja.

Potrdilo o brezhibnosti hidrantnega omrežja izda pooblaščeni preglednik hidrantnih omrežij po pregledu tehnične dokumentacije, pregledu vgrajenih elementov in samem preizkušanju (meritvah).
Hidrantna omrežja je treba po izdaji potrdila o brezhibnosti redno pregledovati, in sicer enkrat na leto.

K sistemom aktivne požarne zaščite spadajo:

 1. naprave za odkrivanje, javljanje in gašenje v transportnih cevovodih,
 2. naprave za odkrivanje in javljanje prisotnosti gorljivih plinov in par v zraku,
 3. vgrajeni gasilni sistemi s tekočimi gasili, plini ali praški,
 4. naprave za požarno vodno hlajenje s polivanjem ali škropljenjem,
 5. vgrajene naprave za znižanje koncentracije kisika,
 6. varnostna razsvetljava,
 7. naprave in oprema, ki se uporabljajo za pogon in krmiljenje požarnih ali gasilskih dvigal,
 8. sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje,
 9. avtomatski sistem za nadzor nad dimom in produkti zgorevanja ter odvodom dima in toplote,
 10. sistemi za vzpostavitev nadtlaka zraka v prostorih, katerih osnovni namen je aktivna požarna zaščita,
 11. drugi sistemi aktivne požarne zaščite. 

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.