Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Opredelitev produkta kot stranskega proizvoda

 

  • zagotovljena mora biti nadaljnja uporaba ostanka proizvodnje, kar pomeni, da ima imetnik ostanka proizvodnje pogodbo z nadaljnjimi uporabniki o njegovi prodaji oziroma zanj dolgoročno obstaja trg; ostanek proizvodnje je uporaben v celoti in se pred prodajo ne skladišči dlje kot tri leta;
  • ostanek proizvodnje se lahko neposredno uporabi brez kakršne koli nadaljnje obdelave, razen običajnih industrijskih postopkov. K tem prištevamo spiranje, sušenje, homogenizacijo, nadzor nad kakovostjo ali drug običajen industrijski postopek, ki je potreben zaradi spremembe velikosti ali oblike materiala, homogenizacije ali sušenja. Med običajne industrijske postopke ne štejejo postopkov, ki se jih izvede zaradi izločitve neželenih ali nevarnih snovi od ostanka proizvodnje; 
  • ostanek proizvodnje nastaja kot sestavni del proizvodnega procesa; pri tem mora biti iz tehničnih značilnosti proizvodnega procesa razvidno, da je ostanek proizvodnje pripravljen za nadaljnjo uporabo, in je tudi dejansko poslan v nadaljnjo uporabo;
  • ostanek proizvodnje izpolnjuje zahteve, določene za uporabo take snovi ali predmeta s predpisi, ki urejajo proizvode ter varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja, njegova nadaljnja uporaba pa ne bo škodljivo vplivala na okolje in človekovo zdravje. Ob tem je treba izpostaviti zahteve Uredbe REACH in zakonodaje o gradbenih proizvodih oziroma Uredbe (EU) št. 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov.

Odločitev o tem, ali je neka snov ali predmet stranski proizvod ali odpadek, sprejme imetnik ostanka proizvodnje, pri čemer mora upoštevati tudi Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu Razlaga o odpadkih in stranskih proizvodih (COM(2007) 59 konč.) z dne 21. februarja 2007, izpolnjevanje skladnosti s predpisanimi pogoji pa dokazovati z ustreznimi pogodbami, analizami trga ter tehnično in drugo dokumentacijo. 

Kdaj odpadku preneha status odpadka

Odpadki prenehajo biti odpadki šele po izvedeni predelavi v proizvode, materiale ali snovi za uporabo v prvotni ali drug namen ali pridobivanje energije. Za določene odpadke velja, da prenehajo biti odpadki in postanejo surovine že prej; izpolnjevati morajo merila za prenehanje statusa odpadka, določena za tovrstne materiale s posebnim predpisom EU. Na ravni EU se od oktobra 2011 uporablja merila, kdaj odpadno železo, jeklo in aluminij, vključno z odpadno aluminijevo zlitino, prenehajo biti odpadek (Uredba Sveta (EU) št. 333/2011). Merila, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek, pa se začnejo uporabljati 11. junija 2013. V pripravi so še posebna merila za odpadni papir, baker itd.

 

Ravnanje z odpadki

 

Več o tej temi preberite v priročniku Ravnanje z odpadki po novi zakonodaji 2015

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.