Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Odpravnine

 

Obračun odpravnine 

Vsebina odpravnine zaradi operativnih razlogov je iz naslova ukinitve delovnega mesta, oddelka, funkcije, družbe. Vsebina odpravnine zaradi nesposobnosti zaposlenega je iz naslova zdravstvenih razlogov, neizpolnjevanja delovnih obveznosti, ki so določene s pogodbo ipd. Odpravnina se izplača v skladu z 108. členom ZDR-1. Pomembna je višina in primerjava z 10-kratnikom povprečne bruto plače v RS, določili Kolektivne pogodbe ali individualne pogodbe. Primer, ki predstavlja, da je odpravnina višja od 10-kratnika povprečne plače v RS. 

 
Zap. štev. Kategorija Konto Debet Kredit
1 Obračun odpravnine zaradi operativnega razloga ali nesposobnosti zaposlenega      
  Kratkoročne obveznosti iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja 255   20.235
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se obračunajo skupaj z plačami 256   1.532**
  Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračuvajao s plačami 257   1.566***
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 258   1.116****
  Regres za letni dopust, bonitete, povračila za prevoz na delo in z njega, prehrana, ločeno življenje in drugi prejemko zaposlencev 473 23.333*  
  Delodajalčevi prispevki od plač, nadomestil plač, bonitet, povračil in drugih prejemkov zaposlencev 474 1.116  
2 Izplačilo odpravnine in dajatev      
  Kratkoročne obveznosti iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja 255 20.235  
  Kratkoročne obveznosti za prispevke iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se obračunajo skupaj z plačami 256 1.532  
  Kratkoročne obveznosti za davek iz drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se ne obračuvajao s plačami 257 1.566  
  Obveznosti za prispevke izplačevalca 258 1.116  
  Denarna sredstva na računih, razen deviznih 110   24.449

*3.500 € x 20 / 3 
**(23.333 € – 16.400 €) = 6.933 € x 22,1 / 100
***(6.933 € – 1.532 €) = 5.401 € x 29 / 100
****6.933 € 16,1 / 100

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.