Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Odpoved pogodbe o zaposlitvi v obdobju med ZDR in ZDR-1

 

Odgovor:

Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/2013) je začel veljati 12. 4. 2013. Ta v prvem odstavku 228. člena določa, da se disciplinski in odškodninski postopki ter postopki odpovedi pogodbe o zaposlitvi, ki so začeli veljati pred uveljavitvijo ZDR-1, dokončajo v skladu z zakonom, ki je veljal do uveljavitve tega zakona. Ta določba ureja zaključek postopkov, začetih po starem ZDR, medtem ko ta določba ne določa primerov ureditve glede materialnih pravic, ki izhajajo iz naslova odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Glede na to, da takega posebnega pravila ni v prehodnih določbah, je treba upoštevati določbe o odmeri pravic, ki veljajo na dan, ko je taka pravica nastala. 

Glede odpovednega roka je taka pravica nastala praviloma v trenutku vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi, saj 95. člen ZDR-1 določa, da odpovedni rok začne teči naslednji dan po vročitvi odpovedi ali kasneje z dnem, ki ga v skladu s programom razreševanja presežnih delavcev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi določi delodajalec. Tako je treba pri odmeri odpovednega roka upoštevati določbe, ki veljajo v trenutku vročitve odpovedi pogodbe o zaposlitvi, torej v vašem primeru, če prav razumemo, po ZDR-1. ZDR-1 v šestem odstavku 108. člena določa tudi, da mora delodajalec v primeru, ko ni s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določeno drugače, izplačati delavcu odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Ta pravica, torej odpravnina, zapade v plačilo z dnem prenehanja pogodbe o zaposlitvi, se pravi takrat, ko se izteče odpovedni rok. 

Iz tega sledi, da se te pravice obravnavajo po novem ZDR, ne glede na to, da je bila delavcu vročena namera o odpovedi pogodbe o zaposlitvi še po starem zakonu. 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.