Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

OBVEZNA PRIJAVA KRATKOTRAJNIH DEL NA VIŠINI

40. člen Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1, Ur. l. RS, št. 43/11) določa, da mora delodajalec pred začetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni, o teh delih obvestiti inšpekcijo dela. 
Na Inšpektoratu Republike Slovenije za delo pozivamo izvajalce, da dela, katera se ne bodo izvajala na gradbiščih, prijavljenih po Uredbi (novogradnje, rekonstrukcije – trajajo 500 človek x dni in več) in spadajo med posebno nevarna dela po prilogi II Uredbe ali pa se izvajajo na višini večji od 2 m, pred začetkom delovnega procesa dosledno prijavijo na priloženem obrazcu krajevno pristojni (po kraju dela) območni enoti Inšpektorata Republike Slovenije za delo. 

http://www.id.gov.si/si/o_inspektoratu/organizacija_inspektorata_rs_za_delo/obmocne_enote/ 

Prijava del je preventivne narave in je namenjen predvsem temu, da je inšpekcija dela, preden se začnejo opravljati nevarne aktivnosti, o tem obveščena in lahko, če tako oceni, opravi tudi inšpekcijski pregled. Delodajalec je dolžan pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne bolezni o tem delu obvestiti inšpekcijo dela. Če delodajalec tega ne izvrši, to predstavlja prekršek po 39. točki  76. člena zakona. Zakon za to obvezo delodajalca ne predpisuje več roka v katerem mora to obveznost izvršiti (do sedaj 15 dni pred pričetkom dela), zadostuje, da to stori pred pričetkom dela.

 

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.