Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Novosti na področju okoljskih dajatev

 

V uradnem listu RS, št. 47/13 je bila objavljena nova uredba, ki je stopila v veljavo 1. junija 2013. Od tega datuma preneha veljati prej omenjena uredba, razen za dokončanje določenih postopkov.

 

  • Okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi

 

Okoljska dajatev zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi se od 1. junija 2013 ne obračunava in plačuje.

Za dokončanje postopkov odmere okoljske dajatve zaradi sežiganja gorljivih organskih snovi za leto 2012 in za leto 2013 se uporabi prej veljavna uredba.

Pri odmeri se izračunana razlika zavezancu ne upošteva pri naslednjih mesečnih akontacijah, temveč se mu vrne na njegov transakcijski račun, v kolikor je znesek okoljske dajatve, plačan z mesečnimi akontacijami, višji od odmerjene okoljske dajatve za to obdobje.

 

  • Okoljska dajatev zaradi zgorevanja goriv

 

Osnova za obračunavanje okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva (v nadaljevanju: okoljska dajatev) je enota obremenitve (EO), ki je enaka emisiji 1 kilograma (kg) CO2, seštevek EO, za katerega je treba plačati okoljsko dajatev, pa se ugotavlja na podlagi uvožene, pridobljene ali prodane količine goriva, če gre za gorivo, proizvedeno v RS in se izračuna glede na vrsto goriva.Goriva, za katera je treba plačevati okoljsko dajatev so tekoča, plinasta in trdna goriva in so vključno s tarifnimi oznakami kombinirane nomenklature (KN), kamor se uvrščajo v skladu s carinskimi predpisi in številom EO/mersko enoto za posamezno vrsto goriva navedena v prilogi 1 uredbe, ki je na voljo na zgoščenki. Od 1. junija 2013 se je prenehala obračunavati in plačevati okoljska dajatev za koks.

Znesek na EO določi Vlada RS s sklepom in znaša na EO 0,0144 evra.Pridobitelj goriva je vsaka pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki pridobi gorivo v drugi državi članici EU in ga vnese na ozemlje RS.Energetsko intenzivno podjetje je podjetje (pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik), ki dokaže, da stroški nabave goriva in električne energije obsegajo najmanj 3% proizvodne vrednosti.

2.1 Oprostitve plačila okoljske dajatve

Plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva se oprosti za uporabo:

 

  • utekočinjenega naftnega plina iz točke 3.1. in zemeljskega plina iz točke 5.1. tretjega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (v nadaljevanju: ZTro),
  • energentov, ki so dobavljeni kot gorivo za pogon v zračnem prometu, razen za polete v zasebne namene.

 

Plačilo okoljske dajatve zaradi zgorevanja goriva se oprosti za gorivo, ki se izvozi z območja EU ali iznese v druge države članice EU..

Se nadaljuje v priročniku z zgoščenko Učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami, kjer so predstavitve in vsi pripadajoči obrazci za obračun vseh obveznih okoljskih dajatev.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.