Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Novosti glede pogodbe za določen čas prinaša novi ZDR

 

 

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Tako mednarodno pravna ureditev kot Zakon o delovnih razmerjih izhajata iz načela, da je pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas pravilo, vse druge pogodbe o opravljanju dela, vključno s pogodbo o zaposlitvi za določen čas, pa so izjema od pravila. Temu pritrjuje tudi 12. člen zakona, ki ureja pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Zaradi negotovih razmer na globalnem trgu se je pojavnost pogodb za določen čas precej povečala, saj so se delodajalci zaradi nestabilnih naročil znašli v zelo neugodnem položaju, še posebno zato, ker so postopki odpuščanja in tudi strošek odpuščanja nesorazmerni s pričakovanim prihodkom zaradi take ureditve pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. K temu dodatno pripomore še počasno reševanje delovnopravnih sporov in »varen« formalizem sodišč, ki odločajo o delovnih sporih. Razmerja v delovnopravnih odnosih so zaradi neenakega položaja delavca in delodajalca izjemno formalizirana. Vse to je botrovalo temu, da se je v večini evropskih držav zelo povečalo število pogodb o zaposlitvi za določen čas glede na pogodbe za določen čas. Tudi nova ureditev v ZDR-1 ne bo zmanjšala t. i. zaposlitvenega krča, saj se postopki odpuščanja, ko ni več naročil, niso pomembno izboljšali, hkrati pa se je izjemno destimuliralo zaposlovanje za določen čas, saj se je to dodatno obremenilo z odpravninami pa tudi s petkratnikom delodajalčevega prispevka za brezposelnost.

Zaradi vsega tega bo sklenjenih nemara več pogodb za nedoločen čas, vendar bodo te po svoji vsebini že vnaprej, ne da bi bilo to opredeljeno v pogodbi, pogodbe za določen čas, saj bodo delodajalci pogodbe za nedoločen čas odpovedovali pred enim letom, ko bi nastopila delodajalčeva obveznost izplačila odpravnine.

Ne glede na to, da so v pogajanjih za ZDR-1 sindikati menili, da so izpogajali dobro rešitev zaradi destimuliranja sklepanja pogodb za določen čas, se bo v praksi verjetno dogajalo to, da bodo delavci in delodajalci sicer sklepali več pogodb za nedoločen čas, delavci bodo prepričani v stabilnost svoje zaposlitve, delodajalec pa bo takoj, ko ne bo imel naročil, poiskal rešitev v odpovedi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas iz poslovnega razloga, ki ga po novem samo pojasni in ne več utemeljuje.

V preteklosti se je večkrat zastavljalo vprašanje, zakaj je sploh treba pojasniti odpovedne razloge. To zavezo je Slovenija sprejela z ratifikacijo konvencij MOD in ratifikacijo celotnega besedila Evropske socialne listine. Ker v zadnjem času radi omenjamo Avstrijo, kjer ni treba pojasniti odpovednega razloga, se postavlja vprašanje, zakaj je pri njih to dovoljeno, v Sloveniji pa ne. Odgovor je preprost: Republika Avstrija ni ratificirala predmetnih konvencij MOD, niti ne dela besedila Evropske socialne listine, ki opredeljuje zavezo po pojasnitvi odpovedi odpovednega razloga.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.