Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Navodila za uporabo Direktive 2001/45/ES

 

Treba je poudariti, da skladnost z bistvenimi zahtevami, ki se uporabljajo za delovno opremo, in minimalnimi določbami iz Direktive 2001/45/ES ne zagotavlja skladnosti z veljavno nacionalno zakonodajo. Natančneje, Direktiva 2001/45/ES je bila sprejeta v skladu s členom

137 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ki dovoljuje državam članicam ohraniti ali uvesti strožje zaščitne ukrepe, združljive s Pogodbo.

Nazadnje pa je izboljšanje varnostnih, zdravstvenih in higienskih delovnih razmer cilj, ki ga ni mogoče obravnavati zgolj z ekonomskega vidika. V tej zvezi je bistvena skladnost z minimalnimi določbami iz Direktive 2001/45/ES, ki so namenjene zagotovitvi boljšega varovanja zdravja in varnosti pri uporabi delovne opreme za začasno delo na višini.

Vsak delodajalec, ki namerava opravljati tovrstno delo, mora zato izbrati delovno opremo, ki zagotavlja ustrezno zaščito pred tveganji za padce z višine. Takšne nezgode, skupaj z drugimi hudimi nezgodami, predstavljajo velik delež nezgod pri delu na višini, zlasti nezgod s smrtnim izidom.

Kolektivni ukrepi za preprečitev padcev z višine so v splošnem učinkovitejši kakor osebni zaščitni ukrepi. Pri izbiri in uporabi delovne opreme, prilagojene posameznemu delovnemu mestu, je treba predvsem stremeti k preprečevanju tveganj in boju proti tveganjem pri viru, in

sicer z zamenjavo nevarnega z manj nevarnim ter prilagajanjem dela delavcu in ne obratno.

Namen teh navodil

Glede na to, da delo na višini izpostavlja delavce tveganju za padec, ta navodila predstavljajo različne nezavezujoče primere dobre prakse v povezavi s praktično uporabo Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2001/45/ES (ki spreminja Direktivo 89/655/EGS) o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev za začasno delo na višini, zlasti zidarskih odrov, lestev in vrvi, ki se najpogosteje uporabljajo pri opravljanju takšnega dela, v kombinaciji z okvirno direktivo 89/391/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu in Direktivami :

89/655/EGS o minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtevah za uporabo delovne opreme delavcev pri delu, 

95/63/ES o spremembah Direktive 89/655/EGS, 

89/656/EGS o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah za osebno varovalno opremo, ki jo delavci uporabljajo na delovnem mestu,,

92/57/EGS o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih, 

in 

92/58/EGS o minimalnih zahtevah za zagotavljanje varnostnih in/ali zdravstvenih znakov pri

delu,.

Ta navodila so predvsem namenjena delodajalcem in zlasti malim in srednjim podjetjem in naj bi jim bila v pomoč pri pravilni izbiri in uporabi delovne opreme na podlagi ocene tveganja in glede na vrsto in trajanje dela ter ergonomske omejitve.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.