MAPE USPEHA

Maglian Campus, Divčibare | 26, 27, 28. maj 2022.

  • NAVIKE
  • MOTIVACIJA
  • STRES
  • MAJSTORSTVO KOMUNICIRANJA
  • GOVOR TELA
  • EMOCIONALNA INTELIGENCIJA

  Fenomen uspeha aktivno se proučava više od osamdeset godina unazad. Iako je ovaj pojam prilično rastegljiv (jer za svakog simbolizuje nešto drugo!), činjenica je da danas, u vreme kapitalizma, njegovo značenje neraskidivo je povezano sa uspehom u poslu i sticanjem finansijske superiornosti.

  Šta to uspešni poslovni ljudi rade što ih razdvaja od ostatka sveta…? Kakve karakterne osobine poseduju?

  Ono što uspešni poslovni ljudi rade i što jesu, neizostavno se povezuje sa setom veština i znanja koji su ih oblikovali na taj način da odgovore na svaki izazov koji je pred njih postavljen, kao i da sačuvaju sabranost u kriznim trenucima. Dakle, nije pravilo da se ljudi rađaju s preduslovom da budu uspešni. Oni to postaju.

  PROGRAM TRENINGA:

  I MODUL - Motivacija, navike i stres – šta ćete naučiti i na koji način?
  26.05.2022.

  • Motivacija:
  • Učićemo na konkretnim primerima na koji način vladati motivacijom
  • Merićemo određene segmente motivacije kroz specijalizovane testove
  • Usvojićemo znanja i veštine koji će nam pomoći u preveniranju motivacionih padova ili njihovom lakšem prevazilaženju
  • Navike:
  • Upoznaćemo se s pojmom stresa, osećanjima i (fiziološkim) stanjima koje stres uzrokuje
  • Ukazaćemo na posledice koje mogu nastati ako se na stres ne reaguje adekvatno
  • Otkrićemo mehanizme pomoću kojih se stres može prevenirati, nositi se s njim, ali i sanirati eventualne posledice koje je izazvao
  • Merićemo stepen naše trenutne i potencijalne izloženosti stresu
  • Kroz konkretne primere ukazaćemo na sve njegove štetne posledice
  • Ovladaćemo setom znanja i veština potrebnim za predupređivanje i lakše prevazilaženje posledica stresa
  • Stres:
  • Šta zaista znači progres u poslu i životu i koliko treba vremena da bi se postigao
  • Kako da razumete i prevaziđete razočarenje – jer to je sasvim prirodno!
  • Kako da razlikujete cilj i sistem i na šta treba da se fokusirate
  • Kako da izbegnete zamke vezane za strogo postavljene ciljeve
  • Praktično ćemo vas voditi kroz proces koji objašnjava kako uvesti dobru, a rešiti se loše navike
  • Vežbaćemo izradu liste za procenu navika
  • Učićemo kako da implementiramo i slažemo korisne navike

  II MODUL - Verbalna, neverbalna komunikacija i emocionalna inteligencija - šta ćete naučiti i na koji način?
  27.05.2022.

  • Verbalna komunikacija:
  • Kako svojim sagovornicima na pronađete “tajnu žicu”
  • Kako da kreirate strategiju uspešne komunikacije
  • Kako da prepoznate tipove komunikatora
  • Kako da izbegnete nesporazum
  • Vežbaćemo preciznu komunikaciju
  • Simuliraćemo situacije u kojima imamo prilike da prepoznamo tip našeg sagovornika
  • Neverbalna komunikacija:
  • Kako da tumačite neke od najvažnijih nevarbalnih signala
  • Šta govore ruke
  • Kako da izbegnemo dominaciju pri rukovanju
  • Kakvu poruku šalju noge i način na koji neko sedi
  • Šta možemo zaključiti iz nečijeg osmeha
  • Vežbaćemo kako da blefiramo
  • Dobro ćemo se zabaviti
  • Emocionalna inteligencija:
  • Otkrićemo (fiziološke) korene emocija da bismo razumeli zbog čega one često vladaju našim raciom
  • Upoznaćemo se s najčešćim emocijama koje uslovljavaju naše reakcije (strah, ljutnja i bes)
  • Stićićemo konkretna znanja i veštine o tome kako da emocije rade u našu korist, a ne na štetu
  • Pokazaćemo kako kontrolisati strah, ljutnju i bes

  III MODUL - 28.05.2022.

  • Bonus materijal iz oblasti veština pregovaranja: Male tajne pregovaranja

  PREDAVAČI

  DR VESNA JUSUFOVIĆ

  Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost i jezik. Nakon višegodišnjeg rada u oblasti visokog obrazovanja, svoju karijeru nastavila je u polju upravljanja ljudskim resursima. Njena stručna ekspertiza usmerena je na edukacije u oblasti soft skills -a (takozvanih mekih veština), posebno segmenta vezane za sve oblike komunikacije, kao i upravljanje HR procesima.

  Autor je više od dvadeset naučnih radova, koautor dve knjige i govornik na velikom broju domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.

  RADOMIR MRKIĆ

  Tokom studija psihologije, a potom kroz lični i profesionalni razvoj, svoja interesovanja posebno je usmerio na izučavanje karaktera ličnosti i faktora koji utiču na razvoj i formiranje karaktera ličnosti, kao i na stres i sagorevanje koji su postali konstanta svakodnevnog življenja u modernom društvu.

  U tom kontekstu, njegova stručna ekspertiza usmerena je na izučavanje motiva postignuća (kao jedne od komponenti karaktera ličnosti) i sindroma sagorevanja kod uspesnih ljudi, kao i međusobne korelacije ova dva konstrukta.

  060 329 29 63

  011 329 29 63

  prodaja@forum-media.rs

  www.forum-media.rs

   

  Forum Media D.O.O. Beograd

  Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

  Kralja Milutina 46-48

  11000 Beograd