URADITE VIŠE SA POSTOJEĆIM BROJEM ZAPOSLENIH I OPREMOM!

UNAPREDITE KVALITET PROIZVODA, SMANJITE TROŠKOVE I ROK ISPORUKE

Hotel Tonanti, Vrnjačka banja

23, 24. i 25. februar 2022.

  Kurs produktivnosti donosi nove ideje za unapređenje rada, zadovoljenje korisnikovih zahteva u predviđenom roku i ostvarivanje vidljivih ušteda.

  Omogućite svojim zaposlenima i celoj organizaciji da rade pametnije, a ne više!

  Ovladajte metodama i alatima za praćenje ključnih performansi i unapređenje produktivnosti rada koji su dali konkretne rezultate u praksi i:

  • Umanjite troškove vremena po jedinici proizvoda kao i novčane troškove
  • Smanjite potrebno vreme za stvaranje proizvoda
  • Optimizujte angažovanje resursa
  • Angažujte resurse na pravi način
  • Smanjite “prazan hod” ljudi i opreme

  Program intenzivne obuke „KURS PRODUKTIVNOSTI“:

  PRAKTIČNA RADIONICA Lean analize performansi proizvodnih procesa koje želimo da unapredimo

  • Procesni pristup i izazovi postizanja veće produktivnosti
  • Praktične analize za merenje performansi procesa
  • Analiza toka procesa sa identifikacijom najvećih faktora koji utiču na „protočnost“ procesa
  • Analiza strukture manuelnog rada sa praktičnom simulacijom
  • Analiza strukture rada mašina sa praktičnom vežbom
  • Tumačenje rezultata izvršenih analiza i identifikacija prostora za unapređenje procesa

  PRAKTIČNA RADIONICA Metode za unapređenje produktivnosti rada i efektivnosti opreme

  • Unapređenje produktivnosti rada kroz optimizaciju radnog prostora – 5S metoda
  • Toyota KATA pristup za uključivanje zaposlenih u sprovođenje unapređenja (praktična simulacija)
  • Unapređenje efektivnosti opreme kroz smanjenje zastoja (praktična vežba)
  • Bržom zamenom alata do fleksibilnije proizvodnje i većeg učinka (praktična simulacija)
  • Kako smanjiti mogućnost nastanka defekata primenom Poka Yoke principa
  • Uticaj svih metoda na smanjenje troškova u proizvodnji

  Pripremite se za aktivan rad na radionici jer će sve teme biti obrađivane kroz praktične simulacije.

  STUDIJSKI MATERIJAL -

  E-mail seminar Smernice za postizanje veće produktivnosti rada i efektivnosti opreme

  • Praktični vodič kroz alate i metode za postizanje veće produktivnosti

  PREDAVAČ

  Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, QCDS Consulting, Master inženjer kvaliteta i standardizacije sa sedam godina iskustva u primeni kaizen/lean metodologije i preko 30 uspešnih projekata. Sa prosečnim godišnjim angažovanjem od >150 dana na projektima, pripada redu kaizen konsultanata sa najvećim praktičnim iskustvom u Srbiji i regionu.

   

  NAKON ZAVRŠENE OBUKE učesnici će:

  • Biti osposobljeni za samostalno korišćenje metoda za analizu i unapređenje procesa
  • Steći praktična iskustva koja mogu iskoristiti za postizanje veće produktivnosti
  • Biti u mogućnosti da mere i kvantifikuju rezultate preduzetih aktivnosti
  • Moći da u kontinuitetu ostvaruju uštede i ekstra profit unapređenjem produktivnosti
  • Prepoznati benefite koje kompanija može ostvariti primenom naučenih metoda
  • Moći da stečena znanja prenesu kolegama kako bi se unapređivalo poslovanje čitave kompanije

  MESTO ODRŽAVANJA

  Hotel Tonanti, Vrnjačka banja

  Forum media d.o.o | Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd | prodaja@forum-media.rs | 011 329 29 63 | 060 329 29 63