Kreirajte jasnu kreditnu politiku prema kupcima i preuzmite kontrolu kako biste brže naplatili svoja potraživanja!

Hotel Tonanti, Vrnjačka banja

23, 24. i 25. februar 2022.

  „Problem sa naplatom potraživanja ima 80 % firmi u Srbiji – čak i obično kašnjenje u naplati može da izazove ozbiljne zastoje u poslovanju. Zato je kod sklapanja posla, bilo sa domaćom ili stranom firmom, neophodno otvoriti četvoro oči: istorija poslovanja i dugovanja može se proveriti unapred u dostupnim bazama podataka, a postoji i osiguranje potraživanja koje daje mogućnost da se potraživanje naplati čak i ako dužnik nije u stanju da plati svoje dugovanje."

  Da li ste obezbedili Vaša potraživanja? 

  Vreme je za uvođenje kredit menadžmenta

  Ako niste obezbedili Vaša potraživanja vreme je za uvođenje kredit menadžmenta - najbolji način da rešite probleme, finalizujete i naplatite svoj trud i rad. Potrebno je ustanoviti:

  • 3P - pravila, procedure i preuzimanje odgovornosti i uvesti model
  • 3K – kreditna politika, kredit menadžment i kontola potraživanja

  I preduzeti sledeće korake:

  • analizirati portfolio kupaca,
  • osmotriti način funkcionisanja kompanije?
  • pratiti efikasnost funkcionisanja sektora (komercijalni, logistika, finansije, pravni)
  • osigurati potraživanja

  U saradnji sa stručnjakom koji ima dugogodišnje iskustvo u oblasti zaštite od rizika nenaplativosti potraživanja, pripremili smo praktičnu trodnevnu obuku na kojoj ćete dobiti savete i odgovore kako da:

  • povećate likvidnost uvođjenjem kredit menadžmenta u naplatu potraživanja
  • kreirate kreditnu politiku prema svojim kupcima
  • dobijete izveštaje o bonitetu kupca i da formirate kredit limite kupaca
  • sistemski unesete i pratite da li su ispunjeni svi uslovi za isporuku robe i usluga
  • napravite stimulativni sistem nagrađivanja kupaca koji imaju dobru istoriju plaćanja
  • pregovarate sa kupcem ukoliko dođe do kašnjenja u plaćanju obaveza
  • aktivirate sredstva obezbeđenja plaćanja
  • osigurate i naplatite osigurana potraživanja

  Program intenzivne obuke „KURS PRODUKTIVNOSTI“:

  I RADIONICA - Kreditna politika i izveštaji

  • Kreiranje kreditne politike prema kupcima
  • Dobijanje izveštaja o bonitetu kupca
  • Formiranje eksternih I internih  kredit limita kupaca
  • Formiranje stimulativnih paket nagrađivanja kupaca
  • Praćenje na dnevnom nivou kredit limita, dospelih potraživanja i kašnjenja u plaćanju kupaca

  II RADIONICA - Poslovna saradnja i instrumenti obezbeđenja

  • Uspostavljanje poslovne saradnje sa kupcima – provera finasijskih izveštaja
  • Uspostavljanje dinamike pozivanja i dnevnog , nedeljnog i mesečnog praćenja kupaca
  • Tehnike pregovaranja  i dobijanja obavezujućeg obećanja o budućim plaćanjima
  • Kreiranje sistema opomena
  • Postupanje u slučaju kašnjenja u plaćanju
  • Blanko menica kao instrument obezbeđenja
  • Bankarska garancija kao instrument obezbeđenja
  • Ugovaranje polise osiguranja potraživanja – važni elementi

  III RADIONICA - Naplata potraživanja, naknada štete i praktični primeri

  • Naplata osiguranih potraživanja
  • Postupanje nakon naknade štete od osiguravajuće kuće
  • Praktični primeri I studija slučaja

  PREDAVAČ

  Jasmina Čavić –  Specijalista bankarstva i spoljne  trgovine, diplomirani ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u kredit menadžmentu, finansijama i računovodstvu  u korporaciji.  Završila obuku za osiguranje potraživanja u Coface Beč.  Poseduje dugogodišnje  međunarodno iskustvo u osiguranju potraživanja kupaca iz istočne i zapadne Evrope, kao i bogato iskustvo u naplati osiguranih problematičnih potraživanja usled stečaja ili problema likvidnosti kompanija. Kao ekonomista sa dugogodišnjim iskustvom u računovodstvu i finansijama odlično poznaje finansije, a kao specijalista pravnih nauka odlično poznaje sistem administracije i pravnu regulativu kompanija.

   

  MESTO ODRŽAVANJA

  Hotel Tonanti, Vrnjačka banja

  Forum media d.o.o | Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd | prodaja@forum-media.rs | 011 329 29 63 | 060 329 29 63