KONTINUIRANI CIKLUS EDUKACIJA
ZA RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

„Menadžment je, iznad svega, praksa gde se sreću umetnost, nauka i veština.“

Henri Mincberg

Prvi put u kompaniji Forum Media obuka koja će se održati u tri ciklusa:

 • 28, 29. i 30. oktobar – Upravljanje finansijama – Grand Hotel Tornik, Zlatibor
 • 25, 26. i 27. novembar - Strateško upravljanje - Gorski Hotel&Spa, Kopaonik
 • 21, 22. i 23. decembar - Upravljanje sobom i drugima - Resort Fruške Terme, Banja Vrdnik

KONTINUIRANI CIKLUS OBUKA je namenjen:

 • Vlasnicima preduzeća ili preduzetnicima koji žele da izgrade čvrste temelje u finansijama, marketingu i liderstvu kako bi mogli da bolje upravljaju svojim novim (ili budućim) poslom, a istovremeno poboljšavaju svoju mrežu kroz poslovnu saradnju
 • Izvršnim menadžerima i rukovodećem kadru velikih, srednjih i malih preduzeća koji žele da prošire svoju stručnost, poboljšaju svoje veštine strateškog odlučivanja i rešavanja problema, kao i da se upoznaju sa najnovijim saznanjima iz ove oblasti
 • Menadžerima svih nivoa ili menadžerima koji su usredsređeni na jačanje karijere u upravljanju ili poboljšanje efikasnosti kao lidera u svojoj oblasti
 • Direktorima, predsednicima, rukovodiocima, upravnicima, načelnicima, šefovima, sekretarima, zastupnicima, referentima, savetnicima, administatorima, službenicima, saradnicima i ostalim zaposlenima u javnom sektoru

OKTOBAR 2021.

Pohađanjem obuke Finansije za direktore ovladaćete finansijama, tokovima novca i veštinama uspešnog poslovanja. Steći ćete sposobnosti koje menadžeri današnjice moraju posedovati, kao što su izgradnja poverenja i umeće efikasne komunikacije. Kontinuirani ciklus obuka pružiće Vam sve neophodne kompetencije za upravljačke pozicije i unapredićete svoje sposobnosti upravljanja ljudima, finansijama, proizvodima, procesima i samim sobom.

OVAJ PROGRAM JE IDEALAN:

 • Ako imate nameru da usavršite svoje poslovne veštine
 • Ukoliko želite da ostvarite veći uticaj na svoju kompaniju
 • Da razvijete menadžerski načina razmišljanja
 • Ako želite da napredujete u svom poslu, promenite poziciju ili pokrenete novi posao
 • Da unapredite sposobnosti upravljanja procesima, proizvodima i ljudima
 • Da steknete neophodno znanje za upravljačke pozicije iz oblasti finansija, računovodstva, marketinga, operacija
 • Da ovladate veštinama koje poseduju uspešni menadžeri

VEŠTINE KOJE STIČETE OVOM OBUKOM PRIMENJIVE SU I U PRIVATNOM I U JAVNOM SEKTORU.

 • CEO
 • Direktor
 • Predsednik
 • Vlasnik
 • Viši potpredsednik
 • Viši menadžer programa
 • Direktor prodaje
 • Generalni direktor
 • Regionalni menadžer
 • Menadžer
 • Marketing menadžer
 • Komercijalni menadžer
 • Partner
 • Suosnivač
 • Konsultant

PREDAVAČ U PRVOM CIKLUSU – FINANSIJE, TOKOVI NOVCA, EXCEL

 

Nenad Petrović, direktor konsultantske firme KMT Sistem, finansijski direktor i investicioni menadžer u međunarodnom investicionom-equity fondu EQUEST, sa prethodnim revizorskim iskustvom u međunarodnoj revizorskoj kući KPMG

PROGRAM OBUKE

PRVA RADIONICA - FINANSIJE

 • Poboljšajte svoje sposobnosti upravljanja finansijama u oblastima kao što su analize diskontovanih novčanih tokova, kamatne stope i povrat ulaganja
 • Praćenje i analiza poslovnih performansi
 • Merenje i evaluacija ostvarenja
 • Plan/budžet – kreiranje i praćenje
 • KPI u biznisu – kako pravilno obračunati i uvesti u poslovanje
 • Planiranje investicija
 • Krediti ili sopstvena sredstva prilikom investiranja
 • Kada i kako koristiti kredit i koje sve informacije su od presudnog značaja prilikom razduživanja
 • Kratkoročni ili dugoročni kredit

DRUGA RADIONICA - TOKOVI NOVCA

 • Razumevanje bilansa stanja, bilansa uspeha i novčanih tokova, obračuna troškova i vremenske vrednosti novca
 • Poslovni ciklus – šta utiče i kako poboljšati svoj biznis
 • Neto working kapital – zašto je suštinski važan u svakom poslovanju. Kako planirati i pratiti neto Working kapital
 • Upravljanje zalihama
 • Upravljanje kupcima
 • Upravljanje dobavljačima
 • Interno praćenje likvidnosti - interni izveštaji vs zvanični izveštaj o novčanim tokovoma

TREĆA RADIONICA - EXCEL i ELEKTRONSKO FAKTURISANJE

 • Korišćenje excel tools prilikom svakodnevnog poslovanja
 • Izveštavanje i obrada podataka u excelu
 • Korišćenje internih baza podataka za unapređenje poslovnih performansi

BONUS TEMA: Primena Zakona o elektronskom fakturisanju Elektronsko fakturisanje – online uključenje

MESTO ODRŽAVANJA

GRAND HOTEL TORNIK, ZLATIBOR

NOVEMBAR 2021.

OSTVARITE SVOJE STRATEŠKE CILJEVE UZ POMOĆ AGILNOG POSLOVANJA I NAJPOPULARNIJEG SCRUM OKVIRA

Već decenijama za nama lideri teže stvaranju fleksibilnih kompanija, kao odgovor na napore i takmičarski duh da uvek budu korak ispred konkurencije. Nova era poslovanja, pogotovo u eri pandemije i spominjane “nove realnosti”, zahteva nove pristupe i načine vođenja i upravljanja kompanijama i biznisima. To je segment koji Agilnost pokriva.


Sve veći broj zaposlenih odlučuje da se kvalifikuje ili prekvalifikuje za neke od agilnih poslova koji su postali prepoznatljivi kao "poslovi budućnosti".

 • Da li ste znali da su kod nas trenutno u procesu agilizacije CocaCola, Raiffeisen banka i Generali osiguranje?
 • Da li ste upoznati sa tim da ukoliko se budete odlučili da osvežite pristup poslovanja i angažujete trenera i kouča koji će vam voditi proces, da ćete morati biti na listi čekanja jer su svi agilni treneri na našem tržištu prebukirani poslom i zahtevima kompanija?
 • Da li želite da definitivno idete u korak sa vremenom i da budete spremni na sve promene koje se dešavaju u našem okruženju?

UKOLIKO JE VAŠ ODGOVOR DA, ONDA JE OVA OBUKA JE DEFINITIVNO ZA VAS!

PREDAVAČ U PRVOM CIKLUSU – FINANSIJE, TOKOVI NOVCA, EXCEL

Milena Ceković, međunarodno sertifikovani CSP sertifikacione kuće Scrum Alliance. 7 godina rada u finansijama zamenila je radom u IT sektoru u kom je i pronašla svoj poziv. Nekoliko godina već zaposlena je u Srpsko-Kanadskoj IT kompaniji. Agile Management kompaniju je osnovala iz želje da pomogne biznisima i pojedincima u širenju pozitivnih prednosti organizacione agilnosti. Aktivan je član Agilne zajednice Srbije.

PROGRAM OBUKE

PRVA RADIONICA - UVOD U AGILNI MENADŽMENT

 • Osnovni pojmovi u agilnom menadžmentu
 • Being vs doing agile
 • Kako kreirati strategiju poslovanja koristeći prizmu agilnog načina organizacije
 • Tradicionalni vs agilni menadžment
 • Razumevanje promena i benefita koje sa strateškog aspekta donosi agilna organizacija
 • Agilna komunikacija

DRUGA RADIONICA - AGILNI OKVIR - SCRUM

 • Uvod u Scrum okvir
 • Šta jeste, a šta nije Scrum?
 • Planiranje, izvršenje, kontrola i predaja zadataka (posla) kroz Scrum okvir
 • Praktične vežbe za razumevanje Scrum okvira
 • Primeri uspešnih implementacija
 • Kreiranje timske kulture unutar organizacije
 • Alati i tehnike koje prate agilnu filozofiju i Scrum okvir

MESTO ODRŽAVANJA

GORSKI HOTEL&SPA, KOPAONIK

Forum media D.O.O | Part of FORUM MEDIA GROUP | Kralja Milutina 46-48 | 011 329 29 36 | prodaja@forum-media.rs | www.forum-media.rs