Forum Media

Kompanija Forum Media d.o.o. Beograd, članica nemačke Forum Media Grupe, vodeći izdavač publikacija i organizator edukativnih programa iz oblasti upravljanja otpadom u Srbiji, sa ponosom za Vas organizuje:

 

V GODIŠNJU KONFERENCIJU "ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I UPRAVLJANJE OTPADOM - 2021."

29. septembar 2021, 10:00 - 15:00 h

Hotel Moskva, Balkanska 1, Beograd

ili ONLINE

 

Konferencija već godinama okuplja stručnjake, poslovni svet, predstavnike nadležnih državnih organa i obrazovnih institucija i dr. sa ciljem da pruži najnovija iskustva i savremene trendove u ovoj oblasti.

 

Ove godine ćete od stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti ZŽS i upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za ZŽS dobiti informacije o pravcima razvoja zakonske regulative iz oblasti upravljanja otpadom, novim i očekivanim obavezama pravnih lica. Vodeći operateri upravljanja otpadom u Srbiji će predstaviti primere najbolje prakse iz ove oblasti.

 

Konferenciji će prisustvovati brojni stručnjaci iz oblasti upravljanja otpadom, kojima će učesnici konferencije moći da postavljaju pitanja slanjem mejla pre konferencije ili na samoj konferenciji. Učesnici će na licu mesta dobiti odgovore na osnovu kojih će moći adekvatno da se pripreme za primenu zakonske regulative, ispune svoje obaveze i dobiju preporuke za upravljanje otpadom u skladu sa najboljom praksom. Mogućnost ostvarivanja kontakata sa brojnim kolegama iz prakse, učesnicima konferencije će obezbediti kvalitetnu razmenu iskustava i priliku za nova poslovna umrežavanja.

 

AGENDA
"Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom - 2021."

ISKUSTVA I IZAZOVI U PRIMENI ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

PRAVA I OBAVEZE PRAVNIH SUBJEKATA, SISTEMA UPRAVLJANJA OTPADOM U POSTUPKU INSPEKCIJSOG NAZDORA

Vesna Nanuševski, dipl. inž. - stručnjak sa višegodišnjim iskustvom u obavljanju poslova inspekcijskog nadzora u oblasti ZŽS i upravljanja otpadom u ministarstvu nadležnom za ZŽS i aktivni konsultant operatera u oblasti upravljanja otpadom

PRAVNI ASPEKT UPRAVLJANJA OTPADOM OD GRAĐENJA I RUŠENJA

EVROPSKA UNIJA I REPUBLIKA SRBIJA

Mr Gordana Petković - direktor Agencije za ekološki konsalting ECOLIBRA Beograd

PUT OPERATRERA OD IDEJE DO ŽELJENE DOZVOLE ZA UPRVLJANJE OTPADOM

KROZ RAZRADU ČL. 15, 16 I 59 ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Gordana Perović, dipl. ing. teh – stručnjak sa dugogodišnjim iskustvom u administrativnom i inženjersko-praktičnom razvoju sistema upravljanja otpadom i aktivni ekspert pružanja usluga Ekološkog konsaltinga,kao direktor Agencije GP’s EKO – Beograd

PRIMERI DOBRE PRAKSE UPRAVLJANJA OTPADOM

REPUBLIKA SRBIJA

Jovana Škatarić - komercijalni direktor i savetnik za upravljanje otpadom u Higia d.o.o.

PANEL DISKUSIJA

učesnici: Vesna Nanuševski, Gordana Petković, Gordana Perović, Jovana Škatarić i Jadranka Radosavljević - dipl. inž. tehnologije, Odgovorni projektant tehnoloških procesa u preduzeću Petrol projekt d.o.o., konsultant u oblasti ZŽS i savetnik za hemikalije

 

Na konferenciju "Zaštita životne sredine i upravljanje otpadom - 2021." pozivamo:

 

Direktore i vlasnike kompanija, lica odgovorna za zaštitu životne sredine, lica odgovorna za upravljanje otpadom, tehnologe, menadžere kvaliteta, razvoja i održavanja, menadžere nabavke i logistike i sve ostale koji učestvuju u upravljanju otpadom ili su zainteresovani za ovu oblast.

 


SVIM UČESNICIMA KONFERENCIJE OMOGUĆAVAMO 20% POPUSTA ZA NABAVKU PRUČNIKA SA PORTALOM
"UPRAVLJANJE OTPADOM - ZAKON I PRAKSA"

Mesto održavanja:

Hotel Moskva

Hotel Moskva, Balkanska 1, 11000 Beograd

Ili:

ONLINE, uživo live stream putem ZOOM aplikacije


Ne propustite jedinstvenu priliku da se informišete o pravcima razvoja zakonske regulative, svojim obavezama i dobroj praksi u oblasti upravljanja otpadom! 

060 329 29 63

011 329 29 63

prodaja@forum-media.rs

www.forum-media.rs

 

Forum Media D.O.O. Beograd

Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

Kralja Milutina 46-48

11000 Beograd