Forum Media

Kompanija Forum Media d.o.o. Beograd, članica nemačke kompanije Forum Media Grupa i jedan od vodećih izdavača publikacija i organizator edukativnih programa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Srbiji, sa ponosom Vas poziva na svoju konferenciju:

 

TREĆA KONFERENCIJA „BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – 2021“:

PRAVCI RAZVOJA ZAKONSKE REGULATIVE, PRIMENA AKTUELNIH MERA I INSPEKCIJSKI NADZOR

29. oktobar 2021, 10:00-14:15

Završena je javna rasprava o Nacrtu Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i očekuje se njegovo usvajanje, sa ciljem uspostavljanja jasnog pravnog okvira u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u Republici Srbiji.
Usvajanjem i sprovođenjem Zakona obezbediće se uslovi za viši stepen bezbednosti i zdravlja na radu i bolji uslovi rada.

Saznajte na konferenciji koje sve novine su predviđene novim Nacrtom zakona o bezbednosti i zdravlju na radu!

Na konferenciji ćete od stručnjaka i praktičara iz oblasti rada dobiti informacije o pravcima razvoja zakonske regulative iz ove oblasti, očekivanim obavezama pravnih lica, kao i pripremi poslodavaca za inspekcijski nadzor iz oblasti BZR. Učesnici konferencije će moći da postavljaju svoja pitanja slanjem mejla pre konferencije ili uživo tokom trajanja same konferencije na osnovu kojih će moći adekvatno da se pripreme za primenu zakonske regulative, ispune svoje obaveze i dobiju preporuke za sprovođenje adekvatnih preventivnih mera u skladu sa najboljom praksom.

Na konfrenciji će govoriti predstavnici nadležnog ministarstva, članovi radne grupe za izradu Zakona, stručnjaci iz prakse i profesure. Biće predstavljen Nacrt novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i poređenje važećeg Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu i Nacrta, kao i ključne novine.

 

Na konferenciju "BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU – 2021" pozivamo:

 

Rukovodioce, menadžere i lica koja rade na poslovima HSE, bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara, zaštite životne sredine i kadrovskim poslovima, direktore, preduzetnike i vlasnike firmi, kao i sva druga lica koja obavljaju poslove BZR ili su zainteresovana za ovu oblast.

 


SVIM UČESNICIMA KONFERENCIJE OMOGUĆAVAMO 20% POPUSTA ZA NABAVKU PRUČNIKA SA PORTALOM

"Bezbednost i zdravlje na radu u praksi"

Ne propustite jedinstvenu priliku da se informišete o pravcima razvoja zakonske regulative, svojim obavezama i dobroj praksi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu!

Prijavite se za učešće na konferenciji i rezervišite svoje mesto na vreme!

060 329 29 63

011 329 29 63

prodaja@forum-media.rs

www.forum-media.rs

 

Forum Media D.O.O. Beograd

Part of FORUM MEDIA GROUP, Germany

Kralja Milutina 46-48

11000 Beograd