Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Ko nas obišče inšpektor za varnost in zdravje pri delu

 

Delodajalec mora poročati o izvršitvi odločbe v osmih dneh po poteku posameznega roka za njeno izvršitev. Zakon ne določa, da mora biti poročanje v pisni obliki. Zahtevo za pisno poročanje lahko inšpektor navede v obrazložitvi odločbe.
Če se odločba ne izvrši, inšpektor postopek, katerega namen je odprava nepravilnosti, stopnjuje z upravno izvršbo.

Poleg navedenega je neizvršitev odločbe po 24. členu Zakona o inšpekciji dela prekršek, za katerega je zagrožena globa:
– najmanj 4.172,93 evra za pravno osebo in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
– najmanj 333,83 evra za odgovorno osebo delodajalca.

Inšpektor tako lahko ob neizvršitvi odločbe v skladu z 22. členom Zakona o inšpekciji dela ukrepa v prekrškovnem postopku in izreče globo. S tovrstnim ukrepom lahko zoper delodajalca ukrepa tudi zaradi opustitve dolžnosti poročanja v osmih dneh po poteku roka za odpravo nepravilnosti. Za navedeni prekršek je po 24. a-členu Zakona o inšpekciji dela zagrožena globa:
– najmanj 2.086,46 evra za pravno osebo in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost;
– najmanj 208,65 evra za odgovorno osebo delodajalca.

Primer
Inšpektorica je pri delodajalcu opravila izredni inšpekcijski pregled. Ob tem je v skladu z določbo 14. člena Zakona o inšpekciji dela napisala zapisnik in ga vročila delodajalcu. Pri nadzoru je inšpektorica ugotovila, da se predpisi o varnosti in zdravju pri delu ne izvajajo v celoti oziroma dejansko stanje ni skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu. Delodajalcu je v roku naložila, da izvede vse predvidene ukrepe, določene v izjavi o varnosti z oceno tveganja glede zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti zaposlenih na delovnih mestih s povečano nevarnostjo. 
Inšpektorica je delodajalca opozorila, da je dolžan pisno poročati o izvršitvi odločbe najkasneje v osmih dneh po preteku roka za njeno izvršitev in da neupoštevanje obveznosti poročanja o izvršitvi odločbe pomeni prekršek. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve, v pravnem pouku je inšpektorica navedla, da je pritožba dovoljena v osmih dneh od dneva vročitve.

 

Varnost in zdravje pri delu

 

Več o tej temi preberite v priročniku Varnost in zdravje pri delu

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.