Kalendar aktuelnih edukacija

SEMINARI | JUL 2021.
27.07.2021, Povratak u kancelarije

28.07.2021, Promet robe sa AP Kosovo i Metohija

INTEZIVNE OBUKE| JUL 2021.
26.07, 28.07, 30.07.2021, Specijalista za zaštitu od hemijskih udesa
SEMINARI| AVGUST 2021.
24.08.2021, Preraspodela i druga pitanja u vezi sa organizacijom radnog vremena u praksi

30.08.2021. Mere za smanjene fluktuacije zaposlenih

31.08.2021, Primena 5s metode u poslovnom okruženju

 

INTENZIVNE OBUKE| AVGUST 2021.
23, 26. i 30.08.2021, Specijalista za upravljanje bezbednosnim i informacionim rizicima

24. i 31.08.2021. Specijalista za strukturno rešavanje problema u proizvodnji

24, 30. i 31.08.2021, Stručnjak za javni nastup u poslovnoj komunikaciji

26, 27. i 28.08.2021, Specijalista za upravljenje zaposlenima

26, 27. i 28.08.2021, Specijalista za devizno poslovanje

 

SEMINARI| SEPTEMBAR 2021.
29.09.2021, Happiness management u praksi

 

INTENZIVNE OBUKE| SEPTEMBAR 2021.
15. i 17.09.2021, Efikasna komunikacija i motivacija za lidere kroz PCM model

21.09, 22.09, 24.09.2021, Stručnjak za energetsku efikasnost u industriji

22. i 29.09.2021, Specijalista za održavanje u proizvodnim preduzećima

Profesionalnu edukaciju možemo obaviti i posebno za Vas u Vašoj organizaciji
– edukaciju prilagođavamo Vašim potrebama.

➤ Pošaljite upit