Kalendar aktuelnih edukacija

 

SEMINARI| SEPTEMBAR 2021.

 

30.09.2021, Novi Zakon o zaštiti potrošača

30.09.2021, Online radionica: Obrada i analiza finansijskih podataka i kreiranje izveštaja o finansijskom poslovanju

SEMINARI| OKTOBAR 2021.

 

29.10.2021, KONFERENCIJA “BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU 2021”

 

20.10.2021, Komunikacija sa nezadovoljnim klijentima

21.10.2021, Planiranje, izveštavanje i korporativno upravljanje u javnim preduzećima

25.10.2021, Upravljanje zalihama u MS Excelu

29.10.2021, Tehnološki višak – obaveze poslodavac i prava zaposlenih

INTENZIVNE OBUKE| OKTOBAR 2021.

 

21, 22.10.2021, Interna revizija

28, 29, 30.10.2021, Upravljanje finansijama, I ciklus KONTINUIRANE OBUKE ZA RUKOVOĐENJE I UPRAVLJANJE

 

Profesionalnu edukaciju možemo obaviti i posebno za Vas u Vašoj organizaciji
– edukaciju prilagođavamo Vašim potrebama. 

➤ Pošaljite upit