Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Kako nov zakon o delovnih razmerjih vpliva na vodenje

Tesno sodelovanje s kadrovsko službo

Nova zakonodaja še bolj kot prej kliče po tesnem sodelovanju med kadrovsko službo (oz. osebo, ki opravlja to delo) in vodji. Če nič drugega, zaradi ukrepov zakonodajalca za povečanja pravne varnosti zaposlenih. Tesno sodelovanje med kadrovsko službo in vodji je potrebno zlasti na področju zaposlovanja za določen čas in najetih delavcev:

  • V pogodbo o zaposlitvi je treba navesti razlog zaposlitve za določen čas. Veriženje pogodb za določen delovni čas ni več možno, s tem, da je poudarek na vsebini dela (ne glede na to, kakšen naziv ima delovno mesto). Klučnega pomena je, da se vodja in kadrovik natančno dogovorita, ali gre dejansko za isto vsebino dela in bomo zaposlili osebo za nedoločen čas ali gre za različno vsebino dela. Neusklajenost ima lahko posledice ob prvem obisku inšpektorja…
  • Prav tako je po ZDR-1 delavec, zaposlen za določen čas, upravičen do odpravnine v primeru prenehanja delovnega razmerja. Da bi zmanjšal segmentacijo na trgu delovne sile, je zakonodajalec želel spodbuditi delodajalce k zaposlovanju za nedoločen čas tudi tako, da v tem primeru delavec ni upravičen do odpravnine. Tako je potreben temeljit premislek, kaj je bolj smiselno in nenazadnje, kaj se podjetju “bolj splača”: zaposlitev za določeni ali nedoločeni čas. Opozoriti velja, da je za odločitev o transformaciji pogodbe za določen čas v nedoločen čas po dveletnem obdobju pomembna vsebinska presoja dela, ki ga je delavec dejansko opravljal glede na sklenjeno pogodbo o zaposlitvi (ali po več sklenjenih pogodba o zaposlitvi eno za drugo).
  • Število napotenih (najetih, agencijskih) delavcev je pri velikih delodajalcih po novi zakonodaji omejeno. Kadrovik oz. za to področje odgovorna oseba mora tako še natančneje spremljati in biti seznanjena z vsemi delavci in vsebinami dela, ki jih opravljajo.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.