Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Kako izvajati poplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev?

 

Kako morajo ravnati zavezanci za izplačilo?

Zavodi, pri katerih je bil upravičenec od 1. oktobra 2010 do 31. maja 2012 v delovnem razmerju, izdajo obvestilo o dolgovanem znesku iz naslova odprave tretje četrtine nesorazmerij. 

Obvestilo se izda najkasneje ob izplačilu razlike plače zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Obvestilo se izda na posebnem obrazcu. Posebnega obvestila ni treba izdati, če so vsi podatki, ki bi jih moralo vsebovati obvestilo, prikazani na plačilni listi, izdani ob izplačilu razlike plače. 

Če zavod ob uveljavitvi zakona ne obstaja več (ukinjen, se je združil v nov zavod), obvestilo izda njegov pravni naslednik. Če pravnega naslednika ni (ukinjen zavod brez pravnega naslednika), obvestilo izda ustanovitelj zavoda, ki ne obstaja več.

Kaj mora vsebovati obvestilo o izračunu?

Obvestilo vsebuje izračun, iz katerega je razvidno:

  • razlika v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas, za katerega je izvršeno izplačilo, prikazana po posameznih mesecih, in
  • zakonske zamudne obresti od posameznih neto zneskov te razlike v plači do dneva izplačila. 

Kakšni so roki za izplačilo?

Izplačilo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah se opravi v največ dveh obrokih.

V prvem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca februarja 2014, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. oktobra 2010 do 31. julija 2011 do dneva plačila prvega obroka. 

V drugem obroku, ki se izplača najkasneje do konca meseca januarja 2015, se izplačajo razlike v plači zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah za čas od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 in pripadajoče zakonske zamudne obresti, ki tečejo od prvega naslednjega dne po dnevu, ki je določen za izplačilo posamezne plače za obdobja od 1. avgusta 2011 do 31. maja 2012 do dneva plačila.

To pomeni, da lahko poplačilo odprave tretje četrtine nesorazmerij opravijo kadarkoli v vmesnem obdobju do skrajnih rokov, če imajo za to razpoložljiva sredstva.

Kako vzgojno-izobraževalni zavodi zagotovijo finančna sredstva za izplačila? 

Več na http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/okroznice/vrtci/ZNIRPJU_pojasnilo_18_12_13.pdf 

 

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 

Več o tej temi preberite v priročniku Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.