Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Kaj postoriti v naslednjem četrtletju in pomembne novosti?

Novosti:

  • Nov način davčne obravnave dohodkov iz drugega pravnega razmerja po 1. 1. 2014 oziroma po 1. 2. 2014 je posledica določbe 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, Ur. l. RS, št. 96/2012 in 39/2013). Na podlagi tega člena se obvezno pokojninsko in invalidsko zavarujejo osebe, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo, razen če so uživalci pokojnine oziroma opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v skladu s predpisi, ki urejajo tako delo. Tako so predmet dodatne obdavčitve po 1. 1. 2014 dohodki iz drugega pravnega razmerja obdavčeni v odvisnosti od tega, ali je oseba, ki prejema dohodke iz drugega pravnega razmerja, že obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovana za polni delovni ali zavarovalni čas v skladu z odločbami 14. do 17. ter 19. ali 25. člena ZPIZ-2 ter ali izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje na podlagi 18. člena ZPIZ-2. Odvisna bo tudi od tega, ali ima oseba, ki prejema dohodke iz drugega pravnega razmerja, status uživalca pokojnine. Zato bo moral izplačevalec dohodkov za delo v okviru drugega pravnega razmerja, če želi pravilno obračunati in odvesti dajatve, od prejemnika dohodka pridobiti pisno izjavo, ali je upokojenec oz. ali je/ni vključen v obvezno zavarovanje za polni delovni oz. zavarovalni čas ali je bil/ni bil v času opravljanja dela zavarovan s polnim delovnim časom ali pa posredovati izplačevalcu dohodka ustrezne podatke (npr. predložiti kartico upokojenca). Status upokojenca velja tudi za upokojence, ki prejemajo pokojnino v drugi državi članici EU, medtem ko osebe, ki prejemajo pokojnino iz tretjih držav, niso izenačene z upokojenci v RS. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M, Ur. l. RS, št. 91/2013) je bila uvedena obveznost zavarovancev za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje v višini 6,36 %, ki se obračuna od vsakega posameznega prejetega dohodka iz drugega pravnega razmerja. Ta prispevek se ne plačuje le od dohodkov dijakov in študentov, če delo opravljajo na podlagi napotnice študentskega servisa. Ta določba se uveljavi s 1. 2. 2014. Za osebe, ki nimajo druge zavarovalne osnove, pa se od 1. 2. 2014 dalje plačuje tudi še prispevek za primer poškodbe pri delu po stopnji 0,53%.
  • V državnozborskem postopku je predlog Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki bo predvidoma hitro sprejet. Ta zakon predvideva pomembno novost, in sicer da se bodo morali delavci prijavljati v zavarovanje najkasneje na dan nastopa dela. Prijave se bodo opravljale po elektronski pošti.
  • V državnozborskem postopku je predlog Zakona o enakosti žensk in moških (ZEZM).
  • Dne 19. 8. 2013 je bila zaključena javna obravnava Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.
  • Dne 19. 8. 2013 je bila zaključena javna obravnava Zakona o inšpekciji dela.

Kadrovsko delo v praksi po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Kadrovsko delo v praksi po novem

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.