Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Javna naročila

Pravna ureditev

Preberite več >>

Vzorci

Preberite več >>

Odgovori na vprašanja

Preberite več >>

Webinarji

Preberite več >>

Praksa dkom

Preberite več >>

Sodna praksa

Preberite več >>

Vprašaj strokovnjaka

Preberite več >>

Naši avtorji

Preberite več >>

Zadnje dodane vsebine | Poglejte vse >>

Službena elektronska pošta

Službena elektronska pošta Službena elektronska pošta je nepogrešljivo orodje za normalno poslovanje. Napadalci se tega zavedajo in zato spretno uporabljajo omenjeno orodje za širjenje zlonamerne

Preberite več >>

Factoring (odkup kratkoročnih terjatev)

Factoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo poslovne terjatve posebni finančni instituciji. To je finančni posel, pri katerem faktor enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke in prevzema v celoti tveganje neizterljivosti, zato si zaračuna provizijo. Kot posledica tega osnovnega odnosa se factor posel navadno razširi še na nekatere druge storitve, ki so povezane z osnovno dejavnostjo (npr. vodenje knjigovodstva terjatev, izterjave dolgov, opominjanje, vodenje statistike ter svetovanje v finančnih in drugih zadevah). Pomembna naloga factoringa je urejanje likvidnostne situacije poslovnega sistema, ki proda terjatve in dobi predujem na terjatve, ki jih faktor odkupuje sproti, ko prispejo v plačilo. Factoring je priporočljiv takrat, ko imamo opravke z neznanim kupcem, ko poslujemo s tveganim področjem in ko gre za visoke terjatve.

Preberite več >>

Ali se kdaj vprašate »Kaj je optimalna struktura kapitala?«

Optimalna struktura kapitala predstavlja kombinacijo lastniškega kapitala in obveznosti (dolgoročne in kratkoročne), ki še zagotavlja povečanje vrednosti enote lastniškega kapitala v strukturi kapitala. Znano je, da povečanje zadolženosti ob istočasnem povečanju obsega poslovanja povečuje donosnost lastniškega kapitala, če je donosnost vseh sredstev podjetja višja od stroškov dodatnega zadolževanja. Kadar je donosnost vseh sredstev podjetja manjša od stroškov zadolženosti, se donosnost lastniškega kapitala znižuje.

Preberite več >>

Pomen forenzičnega računovodstva v prihodnje

Vsi se zavedamo, da sta kriza in recesija zarezali v različne segmente gospodarstva in podjetništva. Velike poslovne izgube so povzročile različne insolvenčne postopke (prisilna poravnava, stečaj), ki so jih morale gospodarske družbe in podjetniki prijaviti pri svojem pristojnem sodišču. Lastniki gospodarskih družb, podjetniki in drugi deležniki se sprašujejo, kako je mogoče, da dobra družba in podjetje, ki je še danes dobro poslovalo in prikazalo v svojih letnih poslovnih poročilih dobre in perspektivne rezultate poslovanja, kar naenkrat zaide v hude poslovne in finančne težave. Izpostavljajo se dvomi v poslovna poročila, računovodska poročila in v podjetniško delovanje poslovodstva. 

Preberite več >>

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence (Alenka Žaucer, Urad informacijskega pooblaščenca)

Vprašanje: Posameznik se je prijavil na razpisano delovno mesto javnega uslužbenca. Prejme sklep o neizbiri. Vloži zahtevo po ZDIJZ, da želi vpogledati v prijavo izbranega kandidata. Kako ravna organ?

Preberite več >>

Finančni prikazi učinkov promocije zdravja

V praksi so se pokazali učinki aktivnosti promocije zdravja na odsotnost z dela zaradi bolezni v različnih odstotkih:

 

  • za 1 odstotek se je znižala pri družbah, kjer odsotnost zaradi bolezni zavzema med 5 in 6 odstotkov skupnega bolniškega dopusta (do 30 dni in nad 30 dni),
  • za 5 odstotkov je nižja pri družbah, kjer odsotnost zaradi bolezni zavzema med 12 in 13 odstotkov skupnega bolniškega dopusta (do 30 dni in nad 30 dni).

 

Finančni prihranek?!

Preberite več >>