IN-HOUSE edukacije

da se poboljšaju kompetencije zaposlenih na radnom mestu

Stvaramo efektivne promene u organizacijama i timovima koje donose značajnu konkurentsku prednost u promenljivom poslovnom okruženju.

Razvijanje i sticanje novih kompetencija zaposlenih ključ je napretka i postizanja dodatne vrednosti svake organizacije!

Na osnovu dugoročne strategije i njome postavljenih ciljeva, svaka organizacija mora pripremiti plan razvoja ljudskih resursa i odrediti koje kompetencije će joj biti potrebne da bi ih ostvarila.

Svaki obrazovni plan treba da sadrži i tehničke i meke kompetencije.

Meke kompetencije

Upravljačke kompetencije Veštine za efikasnu komunikaciju Promovisanje kreativnosti i inovacija

Meke kompetencije ili kompetencije moći nisu direktno povezane sa pojedinačnim poslom. U ovu grupu spadaju kompetencije koje će hitno morati da se razvijaju ako želimo da uspemo u vremenu stalnih promena.

Tehničke kompetencije su one koje su zaposlenom hitno potrebne za obavljanje stručnih poslova (poznavanje računovodstvenih standarda, poznavanje programa za projektovanje, upravljanje mašinama, rad na računaru i sl.).

POWER COMPETENCE ili KOMPETENCIJE MOĆI su uslov za razvoj i napredak svake organizacije.

Zbog brzog razvoja tehnologije u oblasti automatizacije i digitalizacije, zaposlenima su potrebne nove karakteristike, ponašanja, znanja i veštine koje je moguće razviti i unaprediti samo kroz obrazovanje. U prvom planu je nadogradnja i razvoj takozvanih kompetencija moći, čijim će uvođenjem organizacije uspešno poslovati u novoj realnosti. Reč je o novim načinima vođenja ljudi, brzom rešavanju složenih problema, kreativnom razmišljanju, korišćenju stručnosti, komunikaciji, kompetencijama koje će zahtevati više društvenih i emotivnih veština… Sve u cilju podizanja kompetencija svih zaposlenih za stvaranje dodatne vrednosti .

Nažalost, mnoge organizacije nemaju dugoročnu viziju i stoga ne moraju da nadograđuju svoje znanje, što za organizaciju ne znači ništa obećavajuće. Neminovno će biti potrebno da uspostavimo kulturu učenja koja gradi svest da je samo stalno usavršavanje znanja i razvoj novih garancija postojanja i napretka.

Koje su ključne POWER COMPETENCE, koje svaka organizacija mora uključiti u svoj obrazovni plan?

Upravljačke kompetencije postaju sve važnije. Menadžeri hitno moraju da pređu sa stila upravljanja liderstvom na motivisanje i inspirisanje zaposlenih. Oni moraju uspostaviti kulturu kompanije koja omogućava zaposlenima da razviju sopstveni potencijal. Da bi to postigli, moraju da znaju koje kompetencije treba da razviju da bi postigli cilj.

Liderske kompetencije su veštine koje se mogu naučiti. Vođa mora stalno da konsoliduje i unapređuje ove veštine. Najvažnije stvari kojima lider mora da ovlada svakako su samomotivacija, sposobnost lične efikasnosti ili samoorganizacije, kreativno razmišljanje, efikasna komunikacija sa ljudima, upravljanje konfliktima, timski rad, motivacija za učenje, povećanje fleksibilnosti, identifikovanje potencijala, upravljanje stresom i upravljati ponekad.

Zaposleni i menadžeri stvaraju efektivno okruženje za učinak kroz efektivnu komunikaciju. Važno je da znaju kako da aktivno slušaju i da znaju kako dobijanje i korišćenje povratnih informacija poboljšava razvoj zaposlenih.

Loši rezultati često nisu rezultat nedostatka veština i znanja, već nedostatka pravilne komunikacije i saradnje među saradnicima. Kada istražite šta je pošlo po zlu, niko nije kriv, svako čuva svoju baštu i upire prstom u drugog. Marketing ne govori o prodaji. Odeljenje za razvoj i proizvodnju se međusobno okrivljuje za greške. Informatika ne razgovara ni sa kim i niko ne razgovara sa odeljenjem za finansije su znaci koji pokazuju loše komunikacijske veštine.

Novi načini rada takođe zahtevaju nove načine razmišljanja. Podsticanje radoznalosti i pravljenje grešaka u procesu istraživanja i stvaranja jača kulturu koja omogućava inovacije.

Inovacija je preduslov za postizanje dinamičnog, konkurentnog poslovanja zasnovanog na znanju. Neophodno je promovisati razvoj kompetencija inovativnosti, samoinicijative i preduzetništva, što se ogleda u kreativnosti i preduzetništvu ljudi koji će umeti da traže i prepoznaju prilike, kreativno rešavaju probleme i konflikte, donose rizične odluke i deluju u neizvesnim okolnostima, reaguju i preduzimaju inicijative i prilagođavaju se okolnostima. Reč je o kompetencijama za pronalaženje mogućnosti, poboljšanja, načinima kreiranja ideja i osnovama njihovog vrednovanja.

Više nema sumnje da zaposleni treba da prihvate novu tehnologiju i da im moramo omogućiti da steknu kompetencije korišćenja i iskorišćavanja tehnologije za postizanje veće efikasnosti i inovativnosti. Savremeni trendovi u ostvarivanju konkurentske prednosti pokazuju sve veću potrebu za podizanjem digitalnih kompetencija zaposlenih, koje su osnova za DIGITALNU TRANSFORMACIJU PREDUZEĆA. Ovo odavno više nije samo „lepo imati“, već apsolutna potreba svake kompanije bez izuzetka!

Profesionalne kompetencije, koje se nazivaju i teške ili tehničke kompetencije, su one koje su nam hitno potrebne za obavljanje radnih zadataka iz oblasti računovodstva, ljudskih resursa, finansija, nabavke, proizvodnje, skladištenja…

Reč je o sticanju ili nadogradnji znanja o zakonskim promjenama, uvođenju dobrih praksi, konkretnih rešenja, praktičnih primera i odgovora na konkretna pitanja za unapređenje radnih procedura, pripremi odgovarajuće dokumentacije, savremenim tehnološkim postupcima, uvođenju novih koncepata u praksu…

Posetite  naš veb sajt: www.forum-media.rs

Forum media d.o.o
Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd, Republika Srbija
+381 11 329 29 63
prodaja@forum-media.rs

Radno vreme
Ponedeljak-četvrtak: 8:00–16:00
Petak: 8:00–15:00

© 2022 Forum Media d.o.o