Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence

 

Razlaga: Če organ z izbranim kandidatom še ni sklenil pogodbe o zaposlitvi, kandidat še ni javni uslužbenec, zato so podatki v njegovi prijavi varovani osebni podatki in organ z odločbo zahtevo prosilca zavrne v delu, ki razkriva določljivost izbranega kandidata. V tej fazi še vedno obstaja možnost, da pogodba o zaposlitvi ne bo podpisana, ne glede na obstoj sklepa o izbiri. Takoj ko izbrani kandidat podpiše pogodbo o zaposlitvi, je podvržen določbi 3. odstavka 6. člena ZDIJZ, na podlagi katere so vsi podatki, povezani z opravljanjem delovnega razmerja javnega uslužbenca, informacije javnega značaja. To pomeni, da mora organ omogočiti dostop do informacij, ki izkazujejo izpolnjevanje razpisnih pogojev, skupaj z imenom in priimkom izbranega kandidata.

Primer:

 

  • zahtevana je visoka izobrazba – prosto dostopna je diploma visoke izobrazbe, s tem da organ prekrije: rojstni datum in kraj rojstva. Če je kandidat priložil tudi npr. doktorat, magisterij, to ni informacija javnega značaja, razen če je ta podatek povezan s porabo javnih sredstev (dodatek za doktorski naziv),
  • zahteva se pet let delovnih izkušenj na vodilnih položajih, kandidat je v življenjepisu navedel vodilne funkcije, ki jih je opravljal, in naziv(e) delodajalca(cev) – oboje je informacija javnega značaja, saj je le tako mogoče preveriti oziroma izkazati izpolnjevanje pogoja.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.