POGODNOSTI:

  • Interaktivne radionice
  • Studijski materijali
  • Razmena iskustava sa kolegama
  • Dodatne konsultacije sa predavačima
  • Sertifikat o uspešnosti
  • Tri dana boravka u hotelu uz korišćenje svih dodatnih sadržaja
  • Druge pogodnosti

  Program intenzivne obuke „Stručnjak za finansijski kontorling“:

  I RADIONICA - KONTROLING ZA USPEŠNO UPRAVLJANJE I FINANSIJSKA ANALIZA

  • Proces kontrolinga: planiranje i nadzor
  • Uloga kontrolinga
  • Bilans uspeha, bilans stanja i novčani tok
  • Horizontalna i vertikalna analiza
  • Breakeven point
  • Cena koštanja
  • KPI – ključni indikatori
  • Likvidnost, solventnost, profitabilnost

  II RADIONICA  - POSLOVNO PLANIRANJE I PREZENTACIJA

  • Strateški plan, poslovni plan i njihova integracija
  • Primena strateških instrumenata (SWOT, BCG, Benchmarking, PEST&PESTEL)
  • Okupljanje menadžmenta i kolega oko izrade poslovnog plana
  • Mesta troška i profitni centri
  • Tehnike vizuelnog predstavljanja podataka
  • Priprema prezentacije i siguran nastup

  III FAKULTATIVNA RADIONICA - izveštavanje u POWER BI, predavač Đorđe Arsić

  • Ubrzanje i unapređenje procesa izveštavanja
  • Olakšana izrada izveštaja uz automatizovane Dashboarde
  • Efikasna komunikacija u okviru vaše organizacije i brže donošenje odluka itd.

  STUDIJSKI MATERIJAL - Zbirka obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

  • Adaptibilni Excel obrasci sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje

  STUDIJSKI MATERIJAL - Poslovni Excel – program dobijate na svoju e-mail adresu

  • Konkretna objašnjenja sa primerima formula, matematičkih funkcija, formatiranja, Pivot tabela i različitih vrsta grafikona
  • Praktičnu formu koja Vam je dostupna sa bilo kog mesta, u bilo koje vreme i materijal koji ostaje u Vašem trajnom vlasništvu
  • Vežbe za samoprocenu znanja sa rešenjima za svaki edukativni segment

  PREDAVAČ

  Biljana Sparavalo je revizor u kompaniji KRESTON MDM revizija koja je član KRESTON INTERNATIONAL sa sedištem u Velikoj Britaniji, sa više od 17 godina iskustva u finansijskom kontrolingu – planiranju, analizi i izveštavanju, poslovnim finansijama i evaluaciji projekata.

  MESTO ODRŽAVANJA:

  Hotel Mona, Zlatibor

  Forum media d.o.o | Kralja Milutina 46-48 | 11000 Beograd | 011 329 29 63, 060 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs