Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Financiranje projekta z bančnim kreditom

 

Plačilno sposobnost lahko izračunamo z modelom, ki je predstavljen v priročniku. Na podlagi tega modela je izračunana verjetnost za bankrot podjetja blizu 0 %. Če se podjetje zadolži v višini 600.000 evrov, se bo plačilna sposobnost podjetja nekoliko poslabšala, in sicer bo verjetnost bankrota narasla na okrog en odstotek. Višja verjetnost bankrota je predvsem posledica večje zadolženosti.
Potencial zadolževanja izračunamo na podlagi spodaj navedenih kazalnikov in uteži (model za izračun potenciala zadolževanja je predstavljen v priročniku in na zgoščenki):

  • obrestnega pokritja – predvideli smo, da mora znašati obrestno pokritje najmanj 3 (40 – odstotna utež)
  • finančnega vzvoda – predvideli samo, da finančni vzvod ne sme biti višji od 0,7 (40 – odstotna utež)
  • odplačljivosti dolga – dolg mora biti odplačan v največ sedmih letih (20 – odstotna utež)

 

Na podlagi tega smo izračunali, da je maksimalna zadolženost (kratkoročne in dolgoročne finančne obveznosti) 3,1 milijona evrov in da se lahko podjetje glede na predvideno dinamiko odplačevanja obstoječih finančnih obveznosti v letu 2013 zadolži za dodatnih 2,6 milijona evrov.
Glede na oceno plačilne sposobnosti ter potenciala zadolževanja torej bančni kredit v višini 600.000 evrov ne bi smel pomembneje vplivati na poslovanje podjetja. izračunati moramo še stabilnost financiranja. Glede na dosedanjo analizo, bi bil rezultat, ki bi pokazal, da takšno financiranje za podjetje ne bi bilo vzdržno, presenečenje. 
Izračun stabilnosti financiranja (model za izračun je predstavljen tudi v priročniku) pokaže, da mora podjetje ob predpostavki, da bo obstoječe kredite in novega v višini 600.000 evrov odplačalo v petih letih, letno ustvarjati EBITDA v višini dobrih 200.000 evrov. Podjetje je v preteklosti ustvarjalo EBITDA, višjo od 500.000 evrov, podobno pa pričakujejo tudi v prihodnjem, zato tudi z vidika stabilnosti financiranja bančni kredit v višini 600.000 evrov ne bi smel ogroziti poslovanja podjetja.

Plačilna sposobnost  
Verjetnost bankrota (pred kreditom) 0,2%
Verjetnost bankrota (po kreditu) 1,0%
   
Potencial zadolževanja (pred kreditom)  
Limit zadolževanja 3.100.000
Potencialna dodatna zadolžitev 2.600.000
   
Stabilnost financiranja (po kreditu)  
Povprečna EBITDA, ki jo mora podjetje dosegati 210.000
Denarni tok po plačilu glavnice in obresti 290.000

Pri bančnem kreditu je pomembno tudi, da lahko banki ponudimo primerno zavarovanje. Čeprav se bo kredit odplačeval iz denarnega toka, banka vseeno zahteva primerno zavarovanje v obliki hipoteke na nepremičnino ali zavarovanje s premičnim premoženjem, terjatvami ali zalogami. Kljub temu, da bi se podjetje lahko potencialno zadolžilo za okrog 2,6 milijona evrov, banka takšnega kredita najverjetneje ne bi odobrila, ker podjetje ne more ponuditi primernega zavarovanja.

 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.