Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Faze projekta uvajanja sprememb

 

  Načrtovanje Ljudje
1 Določiti smer
Poiskati moramo odgovor na vprašanje: 
Zakaj je ta sprememba potrebna?
Izoblikovati voditeljstvo
Vsaka sprememba mora zasledovati strategijo organizacije. Uskladiti in doseči je treba sporazum o smeri sprememb in oblikovati cilje. Naloga vodij je izzivati obstoječe načine razmišljanja v organizaciji, izoblikovati zavezništva s ključnimi deležniki in komunicirati namen sprememb na navdihujoč način.
2 Oblikovanje in načrt
Vključuje pridobivanje vseh potrebnih informacij in izdelavo analiz. Oblikovanje jasne vizije, določitev odgovornosti in oblikovanje ciljev ter strategije izvedbe.
Posvetovanje
Za uspešno uvedbo sprememb je ključno posvetovati se z vsemi deležniki, še posebno z zaposlenimi, ki jih spremembe najbolj zadevajo. Izvesti je treba analizo deležnikov in pridobiti njihovo zavezanost.
Vodje morajo ljudi na spremembe pripraviti, ustvariti pogoje in jim nuditi podporo. 
3 Mobilizacija
Pridobimo vse potrebne vire.
Izbor tima
V tim vključimo ljudi s potrebnimi veščinami in poskrbimo, da bo tim uspešno deloval. Vodja mora posamezne člane tima čim bolje spoznati in med njimi spodbuditi sodelovanje. Znotraj tima določi odgovornosti in pooblastila.
4 Izvedba
Usmerimo se na doseganje kratkoročnih merljivih ciljev, tudi zato, da jih lahko takoj komuniciramo.
Komunikacija
Ves čas projekta izdatno komuniciramo po več kanalih.
5 Tranzicija
Če lahko, prehod na spremembo najprej izvedite v manjši enoti ali pilotno. Tako boste lažje spremljali učinke in izvedli ustrezne korekcije.
Sprejemanje sprememb
Spremembe so stresne, tako za tiste, ki jih uvajajo, kot za tiste, ki jih zadevajo. Ljudje nanje odreagirajo čustveno, zato je pomembno, da vodje tega vidika ne zanemarjajo.
6 Konsolidacija
Spremembe ne bodo uspešne, če jih ne uskladimo z drugimi sistemi v organizaciji. Zato izvedemo revizijo povezanih sistemov in jih ustrezno prilagodimo.
Povezovanje
Pri konsolidaciji ‘trdih’ sistemov, ne smemo pozabiti na ‘mehki’ del. Poskrbimo, da so med seboj sinhronizirani in skladni s strategijo podjetja.
7 Izboljšave
Evalviramo, kako uspešno smo zastavljene cilje dosegli in identificiramo priložnosti za nadaljnje izboljšave. Smiselno je izvesti tudi raziskave mnenja, s katerimi pridobimo več z ljudmi povezanih kvalitativnih pokazateljev.
Zapis
Smiselno je, da se ob zaključku zberejo in zapišejo ključne točke o projektu: kaj je bilo dobro narejeno, kako in katere stvari bi lahko drugače izpeljali – kaj smo se naučili.
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.