RADNO PRAVO

U PRAKSI

• JUNSKO IZDANJE 2021. •

Priručnik sa online portalom
NOVA REGULATIVA U PRIMENI:

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE, STUPIO NA SNAGU

Saznajte odmah kako da tumačite nove odredbe Zakona o zaštiti poslovne tajne koji je objavljen u Službenom glasniku 53/2021. od 28.05.2021. i stupio je na snagu 05.06.2021!

AKTUELNO:

RAD OD KUĆE – STARA MOGUĆNOST ALI NOVA AKTUELNOST

Ugovor o radu sa radom od kuće mora da sadrži sve elemente koji su po članu 33. Zakona o radu obavezni za Ugovor o radu. Pored tih elemenata, takvi Ugovori o radu moraju sadržati definisano: trajanje radnog vremena, način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog, sredstva za rad za obavljanje poslova koja je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava, korišćenju i upotrebi sredstava za rad zaposlenog naknadi troškova za njihovu upotrebu, i drugo. Saznajte u dopuni priručnika kako da regulišete rad od kuće za lica koja su već zaposlena i imaju ugovor o radu sa „klasičnim” radom iz prostorija poslodavca ili tkz. “mešoviti rad”!

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU U POGLEDU ZARAZNE BOLESTI COVID-19

Sastavite sami neophodne opšte i druge pravne akte u ovoj oblasti pomoću praktičnih uputstava iz Priručnika. Saznajte šta obavezno mora da sadrži Plan primene mera za sprečavanje pojave i širenja epidemije zarazne bolesti koje su obaveze i dužnosti Vas kao Poslodavaca, ali i koje su obaveze Vaših zaposlenih.

IZ NAJBOLJE ADVOKATSKE PRAKSE:

OBAVEZNI OPŠTI AKTI ZA POSLODAVCE – UPUTSTVA ZA IZRADU I IZMENE

 • Način donošenja i objava akata sa primerima iz prakse
 • Važenje i prestanak opšteg akta – izbegnite greške u praksi
 • Koja je uloga osnivačkog akta kod radnih odnosa
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju

 

OPCIONI OPŠTI AKTI ZA POSLODAVCE

 • Mogućnost uređivanja odmora Pravilnikom
 • Zarade i platni razredi kroz opšti akt
 • Opšti akt kod proglašenja viška zaposlenih
 • Kako propisati merenja radnog učinka zaposlenih
 • Zašto propisati proceduru kod naknade štete
 • Važnost opšteg akta kod otakaz ugovora o radu
 • Mogućnosti u vezi sa uređivanjem službenih putovanja
 • Uređivanje korišćenja službenih vozila kroz Pravilnik
 • Pravilnik o proceduri nabavke materijala za rad
 • Kako urediti pitanje bonusa kroz Pravilnik
 • Poboljšanje rezutata rada zaposlenih kroz opšti akt
 • Dileme kod zabrane upotrebe alkohola i opojnih sredstava
 • Dobar menadžment: upravljanje društvom – Pravilnik
 • Opcije kod uređivanja stručnog usavršavanja zaposlenih
 • Prednosti utvrđivanja procedure borbe protiv lažnog bolovanja
 • Arbitar kod poslodavca – zašto da ne?
 • Kako propisati način obezbeđivanja ishrane zaposlenih na radu
 • pronađite detaljna pojašnjenja za izradu akata u Priručniku
NOVO U JUNU!

IZ SUDSKE PRAKSE VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Više o sudskoj praksi pročitajte u dopuni priručnika od sada u poglavlju broj 16!

Priručnik i online portal

RADNO PRAVO U PRAKSI

PRETPLATITE SE

Autori su istaknuti stručnjaci iz oblasti radnog prava: sudija Biserka Živanović, advokat Marko Paić, advokat Dušan Garašanin, Olga Vučković Kićanović, AD Janković Popović Mitić, advokat Jelena Milačić, advokat Damir Drnda, advokat Nenad Zafirović, Uroš Novaković i drugi.

NOVI ČLAN AUTORSKOG TIMA OD JUNA

SUDSKA PRAKSA VRHOVNOG KASACIONOG SUDA

Biserka Živanović, sudija Vrhovnog kasacionog suda

 

NOVI ČLAN AUTORSKOG TIMA OD JUNA

ZAKON O ZAŠTITI POSLOVNE TAJNE, KOJI JE STUPIO NA SNAGU

Marko Paić, advokat

 

Postanite pretplatnik Priručnika RADNO PRAVO U PRAKSI sa online portalom!

KRATAK PREGLED NOVINA U PRIRUČNIKU POGLEDAJTE  OVDE

POSEBNE POGODNOSTI ZA PRETPLATNIKE

Odgovori na pitanja čitalaca

Besplatni vebinari i predavanja

Redovna ažurnost

I još mnogo toga

Kompletan pristup i pregled portala + Priručnik RADNO PRAVO U PRAKSI u štampanom izdanju

NOVO NA PORTALU ZA RADNO PRAVO

 

Više od 171 pažljivo izdvojene sudske odluke sa obrazloženjima iz oblasti primene Zakona o radu, Zakona o mirnom rešavanju sporova, Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, i drugih.
POGLEDAJTE PRIMER
Više od 50 novih službenih mišljenja u vezi sa primenom Zakona o radu, Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave i drugih.
POGLEDAJTE PRIMER
Više od 33 gotova modela opštih akata za poslodavce.
POGLEDAJTE PRIMER

Preuzmite narudžbenicu i postanite pretplatnik priručnika RADNO PRAVO U PRAKSI

Forum Media d.o.o.

Za više informacija pozovite: 011/3292963