Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Direktiva 2012/27/ES o energetski učinkovitosti

Zavezujoči ukrepi, predstavljeni v načrtu, se zrcalijo v direktivi o energetski učinkovitosti, ki je bila objavljena v Uradnem listu ES 14. novembra 2012. Direktiva nadomešča direktivi 2006/32/ES o energetskih storitvah in 2004/8/ES o soproizvodnji toplote in električne energije ter spreminja direktivi 2009/125/ES o okoljsko primerni zasnovi izdelkov, povezanih z energijo, in 2010/30/ES o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo. Posredno vpliva tudi na izvajanje direktive 2010/31/ES o energetski učinkovitosti stavb. Zahteve direktiv 2006/32/ES in 2004/8/ES so bile v naš pravni red prenesene z Energetskim zakonom.
 
Direktiva ponuja splošni okvir za spodbujanje energetske učinkovitosti v ES in predvideva številne ukrepe, ki podpirajo in narekujejo upoštevanje meril energetske učinkovitosti v javnih naročilih; prenovo javnih zgradb; pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije; deljene pobude za nadgradnjo energetske učinkovitosti; podjetja za energetske storitve; učinkovitost proizvodnje energije; dostop električne energije iz soproizvodnje toplote in električne energije do omrežja; obveznosti glede prihranka energije; obvezno izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih; informacijske storitve za porabnike energije in energetsko učinkovitost v ureditvi omrežij.
 
Direktiva se navezuje na izhodišča in obveznosti, ki so jih vpeljale veljavne direktive o energetski učinkovitosti stavb in okoljsko primerne zasnove izdelkov, povezanih z energijo in obveznimi energijskimi nalepkami izdelkov.
 
Največ možnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti ponuja sektor stavb. V stavbah se porabi kar 40 odstotkov energije in so vir 36 odstotkov emisij CO2. To obveznost določa že direktiva 2010/31/ES o energetski učinkovitosti stavb. Stavbam v lasti javnega sektorja je treba ob prenovi nadgraditi energetsko učinkovitost. Predlog nove direktive narekuje, da mora prenova zgradb v javni lasti potekati hitreje, in predvideva, da mora od 1. 1. 2014 biti vsako leto obnovljeno in s stališča energetske učinkovitosti nadgrajeno tri odstotke zgradb. Ta delež se preračuna glede na uporabno stavbno površino, ki presega 250 m2 in je v javni lasti.
 
Merila energetske učinkovitosti naj bi se upoštevala pri javnem naročanju ne le ob nakupu stavb, ampak tudi ob nakupu izdelkov in storitev. Javni sektor naj bi bil zgled tako na nivoju države in regije kot na lokalnem nivoju. Osnovne zahteve so povzete v Prilogi III k osnutku.
Do 1. januarja 2014 morajo države članice vzpostaviti popis stavb v javni lasti in ta popis mora biti tudi javno dostopen. Vključevati mora: površino stavbe v m2 in njeno energetsko učinkovitost. Javne ustanove naj bi določile specifične cilje glede energetskih prihrankov in pripravile samostojen ali skupen načrt energetske učinkovitosti ter uvedle sistem ravnanja z energijo.
 
 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.