Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Davek na finančne storitve

 

Davčna stopnja je 6,5 odstotka od davčne osnove.

Davčni zavezanec je vsaka oseba, ki na območju Republike Slovenije izvaja finančne storitve, torej banke, druge finančne institucije in druge osebe, ki izvajajo finančne storitve, vključno s podružnicami tujih bank in poslovnimi enotami tujih pravnih oseb v Republiki Sloveniji ter vključno s tistimi tujimi osebami, ki po materialni zakonodaji lahko opravljajo finančne storitve v Republiki Sloveniji neposredno.

Predmet obdavčitve so naslednje storitve:

 

  • a) dajanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki in posredovanje pri sklepanju teh poslov ter upravljanje kreditov oziroma posojil v denarni obliki, ko te storitve opravlja kreditodajalec oziroma posojilodajalec,
  • b) izdajanje kreditnih garancij in drugih denarnih jamstev ter upravljanje kreditnih garancij s strani kreditodajalca,
  • c) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z depoziti in tekočimi oziroma transakcijskimi računi, plačili, nakazili, dolgovi, čeki in drugimi plačilnimi instrumenti,
  • d) transakcije, vključno s posredovanjem, v zvezi z valuto, bankovci in kovanci, ki so zakonito plačilno sredstvo,
  • e) storitve zavarovalnih posrednikov in zastopnikov.

 

Po tem zakonu so kot predmet obdavčitve določene tudi storitve zavarovalniškega posredovanja in zastopanja, ki so izvzete iz obdavčitve tako z DDV kot z davkom od zavarovalnih poslov .

Osnova za davek je nadomestilo (provizija), ki ga je davčni zavezanec prejel kot plačilo v zvezi z opravljeno finančno storitvijo.

Za davčno obdobje se šteje en koledarski mesec. Davčni zavezanec mora obračunati in izkazati davek za vsako posamezno davčno obdobje, v katerem je opravil finančne storitve, ki so predmet obdavčitve po tem zakonu, v obračunu davka na finančne storitve.

Iz davčnega obračuna mora biti razvidno:

 

  • seštevek davčnih osnov za finančne storitve, opravljene v davčnem obdobju,
  • stopnja davka,
  • znesek davka,
  • pri popravljanju napak iz preteklih davčnih obdobij v tekočem obračunu zmanjšanje ali povečanje seštevka davčnih osnov iz preteklih obdobij, zmanjšanje ali povečanje zneska davka iz preteklih obdobij,
  • znesek za plačilo ali vračilo davka.

 

Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti podatke, ki omogočajo pravilno in pravočasno obračunavanje davka. Prav tako mora hraniti dokumentacijo, ki je pomembna za izračun davčne obveznosti, do poteka absolutnega zastaralnega roka pravice do izterjave davka.

 

Uspešen finančni menedžer

 

Več o tej temi preberite v priročniku Uspešen finančni menedžer

 
Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.