CYBER BEZBEDNOST I DIGITALNE PRETNJE

Upravljajte kriznim situacijama i odbranite svoj IT sistem od digitalnih pretnji i zlonamernih softvera

  Ако želite da:

  • Saznate koji su najbolji načini za upravljanje informacionom bezbednošću u redovnim i kriznim situacijama
  • Naučite kako da odbranite svoj IT sistem od digitalnih pretnji i zlonamernih softvera
  • Kroz prakične primere saznate kako da obavite testiranje IT sistema i skenirate ranjivosti kako biste na pravi način upravljali bezbedonosnim rizicima
  • Saznate kako se šire zlonemerni softveri, kako se s njima upravlja i da li mogu neprimetno da nanose štetu

  Onda je ovo prava obuka za Vas!

  Program intenzivne obuke

  I RADIONICA - Informaciona bezbednost, fizički metodi zaštite i upravljanje kriznim situacijama

  Informaciona bezbednost

  • Upravljanje informacionom bezbednošću u redovnim i kriznim situacijama
  • Upravljanje pravima pristupa
  • Uloge i odgovornosti zaposlenih
  • Rad sa udaljene lokacije
  • IT sredstva – hardver i softver
  • Privatni i poslovni uređaji
  • Digitalna i on line bezbednost
  • Upravljanje lozinkama
  • Metode autentifikacija
  • Godišnja revizija prava pristupa aplikacijama i izveštavanje
  • Regulativa – Zakon o informacionoj bezbednosti, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR)
  • Standardi i najbolja praksa
  • Aktuelna dešavanja i primeri iz prakse

  Fizičke metode zaštite

  • Zaštita IT infrastrukture
  • Alarmni sistemi i video nadzor
  • Restriktivne zone
  • Definisanje i upravljanje pravima fizičkog pristupa
  • Godišnja revizija prava fizičkog pristupa i izveštavanje
  • Primeri iz prakse – na šta se često zaboravi

  Upravljanje kriznim situacijama

  • Osnove upravljanje IT katastrofama
  • Upravljanje kontinuitetom poslovanja
  • Kada se i kako testira upravljanje kontinuitetom poslovanja
  • Primeri dobrih i loših realizacija

  II RADIONICA  - Socijalni inženjering, IT i digitalne pretnje i zlonamerni softveri

  Socijalni inženjering i IT pretnje

  • Socijalni inženjering i phishing
  • Aktuelne pretnje i zloupotrebe
  • Vrste napada i pretnje
  • Kako se zaštiti?
  • Šta treba preduzeti kada posumnjate da ste napadnuti?
  • A šta kada pomislite da ste hakovani?
  • Primeri iz prakse – pokušaji napada i uspešni napadi

  Digitalne pretnje

  • Vrste zlonamernih softvera
  • Mračna strana interneta
  • Cyber svet i geopolitika
  • Politički i pravni aspekti u digitalnom ratu
  • Otkrivanje pretnji i odbrana
  • Neki primeri kako se biraju mete i sprovode napadi
  • Da li postoji prava zaštita?

  Zlonamerni softveri

  • Analiza razvoja jednog malvera
  • Biranje mete i postizanje cilja
  • Istraživanje i pripreme
  • Definisanje aktivnosti malvera
  • Razvoj i testiranje
  • Greške prilikom razvoja
  • Greške u produkciji
  • Puštanje i širenje zlonamernog softvera

  Istraživanje

  • Na koji način prikupljamo važne podatke
  • Gde sve nalazimo važne podatke
  • Kako dolazimo do korisnih podataka
  • Ko nam sve može da ti korisne podatke
  • Primeri uspešnih potraga za podacima

  III RADIONICA - Skeniranje ranjivosti i implementacija zakrpa, zaštita podataka      

  Skeniranje ranjivosti i implementacija zakrpa

  • Definisanje procesa, uloga i odgovornosti
  • Skeniranje softverskih ranjivosti
  • Skeniranje mrežnih ranjivosti
  • Update i patch menadžment
  • Uloga eksternih partnera
  • Izveštavanje

  Upravljanje bezbednosnim rizicima

  • Definisanje bezbednosnih rizika
  • Klasifikacija i analiza bezbednosnih rizika
  • Preduzimanje mera za ublažavanje bezbednosnih rizika
  • Kada prihvatamo bezbednosne rizike?
  • Revizija i kontrola procesa
  • Primeri dobrog i lošeg upravljanja bezbednosnim rizicima

  Bezbednosno (penetration) testiranje

  • Definisanje i upravljanje procesom
  • Uloge i odgovornosti
  • Način sprovođenja i veza sa Procesom za upravljanje izmenama (Change management)
  • Redovno i vanredno bezbednosno testiranje
  • Izveštavanje i preduzimanje mera za smanjenje rizika
  • IT projekti i bezbednosno testiranje
  • Primeri iz prakse – kako treba, a ko ne treba sprovoditi bezbednosno testiranje

  Zaštita podataka

  • Definisanje procesa zaštite podataka
  • Klasifikacija informacija
  • Privatnost podataka klijenata i zaposlenih
  • Upravljanje podacima o ličnosti
  • Informaciona imovina kompanije
  • Lična privatnost – šta uraditi i kako se zaštiti
  • Primeri iz prakse – aktuelna dešavanja

  PREDAVAČ

  Luka Milinković, senior IT revizor u NLB banci gde radi na poslovima kontrole bezbednosti i funkcionalnosti informacionog sistema, IT propisa i procedura i naprednih modela za proračun rizika.

   

  Forum media d.o.o | Kralja Milutina 46-48, 11000 Beograd | prodaja@forum-media.rs | 011 329 29 63 | 060 329 29 63