NOVO IZDANJE FORUM MEDIE

OBAVEZE STVARAOCA I IMAOCA
ARHIVSKE GRAĐE

- zakonska regulativa i modeli dokumenata -

30. aprila ističe rok za dostavljanja prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu

Novi Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti je u primeni od 2. februara 2021. godine, a budući da se bliži rok za za dostavljanja prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu, potrebno je da se pripremite za ispunjenje ove i drugih zakonskih obaveza.

 

Nepoštovanjem propisanih obaveza rizikujete izricanje visokih novačanih kazni, koje su pooštrene u odnosu na ranije važeće zakonsko rešenje. 

 

Takođe, odredbe novog zakonu po prvi put regulišu pitanja elektronskog dokumenta, obaveze stvaraoca koji su prestali sa radom, kao i mogućnost osnivanja privatnih arhiva.

 

Da biste bili spremni na vreme i uskladili Vaše poslovanje sa obavezama, bilo da ste imalac ili stvaralac arhivske građe, u našem novom izdanju sa pratećim portalom, ćete na jednom mestu pronaći tumačenje zakonske regulative, objašnjenja i uputstva, primere i modele dokumenata koje možete brzo i lako prilagođavati svojim konkretnim potrebama, te tako unaprediti svoje poslovanje.

AUTOR: GORAN TRŠNJAK

diplomirani pravnik-arhivista sa bogatim iskustvom na poslovima sređivanja arhivske građe i dokumentarnog materijala. Radio je u Državnom arhivu Srbije i u Istorijskom arhivu Beograd, kao i na brojnim projektima konstituisanja kancelarijskog i arhivskog poslovanja u mnoštvo ustanova i kompanija. Trenutno je zaposlen na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu kao pravnik za pravne, kadrovske i administrativne poslove.

IZDVAJAMO:

Iz sadržaja izdanja:

 • Struktura zakona sa objašnjenjem stručnih arhivističkih pojmova
 • Konkretne obaveze imaoca i stvaralaca arhivske građe i dokumentarnog materijala
 • Zaštita arhivske građe „van“ Arhiva
 • Kada se Dokumentarni materijal klasifikuje kao Arhivska građa?
 • Vođenje Arhivske knjige
 • Predaja arhivske građe
 • Kaznene odredbe

Iz sadržaja portala:

 • Pojedini modeli obrazaca-Evidencija o arhivskoj građi i dokumentarnom materijalu uz uputstva o predradnjama koje je potrebno preuzeti kako bi bili ispravno popunjeni
 • Kako da koncipirate Dokumentarni materijal?
 • Lista kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja
 • Pravilnik o načinu evidentiranja zaštite i korišćenja elektronskih dokumenata
 • Preporuke za vođenje Arhivske knjige
 • Kancelarijsko i arhivsko poslovanje
 • Preporuke stručnog autora za sprovođenje procedure uništavanja bezvrednog dokumentarnog materijala

VIDEO TUTORIJAL

Kupovinom štampanog izdanja sa online portalom dobijate i video tutorial sa kompletnim instrukcijama i smernicama za popunjavanje obrazaca i izvršavanje zakonske obaveze.

IMATE PITANJA?

Naš stručni tim Vam stoji na raspolaganju i odgovora na Vaša pitanja u vezi sprovođenjem postupka arhiviranja i izvršavanja ove zakonske obaveze. Kupovinom izdanja stičete pravo da dobijete odgovor na Vaša pitanja u vezi sa primenom ovog Zakona.

Iskoristite gotove modele i pripremite se za
dostavljanje prepisa Arhivske knjige nadležnom arhivu!

Ne zaboravite: Ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige!

Prepis arhivske knjige se dostavlja najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini.