Korpa

+381 11 329 29 63 | prodaja@forum-media.rs | O nama

Poslovna izdanja: 

Prijavite se na portal: 

Blog

Službena elektronska pošta

Službena elektronska pošta Službena elektronska pošta je nepogrešljivo orodje za normalno poslovanje. Napadalci se tega zavedajo in zato spretno uporabljajo omenjeno orodje za širjenje zlonamerne kode, različne goljufije ali krajo podatkov za dostop do določenih spletnih storitev. [signinlocker id=”40446″] Že omenjene tehnične zaščite niso vedno dovolj, da je organizacijsko okolje varno – marsikatera nevarna pošta […]

Factoring (odkup kratkoročnih terjatev)

Factoring je poslovna transakcija, s katero pridemo do denarnih sredstev tako, da prodamo poslovne terjatve posebni finančni instituciji. To je finančni posel, pri katerem faktor enkrat ali tekoče z dnevom zapadlosti odkupi poslovne terjatve svoje stranke in prevzema v celoti tveganje neizterljivosti, zato si zaračuna provizijo. Kot posledica tega osnovnega odnosa se factor posel navadno razširi še na nekatere druge storitve, ki so povezane z osnovno dejavnostjo (npr. vodenje knjigovodstva terjatev, izterjave dolgov, opominjanje, vodenje statistike ter svetovanje v finančnih in drugih zadevah). Pomembna naloga factoringa je urejanje likvidnostne situacije poslovnega sistema, ki proda terjatve in dobi predujem na terjatve, ki jih faktor odkupuje sproti, ko prispejo v plačilo. Factoring je priporočljiv takrat, ko imamo opravke z neznanim kupcem, ko poslujemo s tveganim področjem in ko gre za visoke terjatve.

Ali se kdaj vprašate »Kaj je optimalna struktura kapitala?«

Optimalna struktura kapitala predstavlja kombinacijo lastniškega kapitala in obveznosti (dolgoročne in kratkoročne), ki še zagotavlja povečanje vrednosti enote lastniškega kapitala v strukturi kapitala. Znano je, da povečanje zadolženosti ob istočasnem povečanju obsega poslovanja povečuje donosnost lastniškega kapitala, če je donosnost vseh sredstev podjetja višja od stroškov dodatnega zadolževanja. Kadar je donosnost vseh sredstev podjetja manjša od stroškov zadolženosti, se donosnost lastniškega kapitala znižuje.

Pomen forenzičnega računovodstva v prihodnje

Vsi se zavedamo, da sta kriza in recesija zarezali v različne segmente gospodarstva in podjetništva. Velike poslovne izgube so povzročile različne insolvenčne postopke (prisilna poravnava, stečaj), ki so jih morale gospodarske družbe in podjetniki prijaviti pri svojem pristojnem sodišču. Lastniki gospodarskih družb, podjetniki in drugi deležniki se sprašujejo, kako je mogoče, da dobra družba in podjetje, ki je še danes dobro poslovalo in prikazalo v svojih letnih poslovnih poročilih dobre in perspektivne rezultate poslovanja, kar naenkrat zaide v hude poslovne in finančne težave. Izpostavljajo se dvomi v poslovna poročila, računovodska poročila in v podjetniško delovanje poslovodstva. 

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na javne uslužbence (Alenka Žaucer, Urad informacijskega pooblaščenca)

Vprašanje: Posameznik se je prijavil na razpisano delovno mesto javnega uslužbenca. Prejme sklep o neizbiri. Vloži zahtevo po ZDIJZ, da želi vpogledati v prijavo izbranega kandidata. Kako ravna organ?

Finančni prikazi učinkov promocije zdravja

V praksi so se pokazali učinki aktivnosti promocije zdravja na odsotnost z dela zaradi bolezni v različnih odstotkih:

 

  • za 1 odstotek se je znižala pri družbah, kjer odsotnost zaradi bolezni zavzema med 5 in 6 odstotkov skupnega bolniškega dopusta (do 30 dni in nad 30 dni),
  • za 5 odstotkov je nižja pri družbah, kjer odsotnost zaradi bolezni zavzema med 12 in 13 odstotkov skupnega bolniškega dopusta (do 30 dni in nad 30 dni).

 

Finančni prihranek?!

Protibirokratski boj – zmanjšanje števila računov

Od leta 2011 je država v okviru protibirokratskega boja močno zmanjšala število računov, na katere davčni zavezanci poravnavajo davčne obveznosti do javnih blagajn (državnih, občinskih, ZZZS, Zpiz). Davčni zavezanci lahko vse davčne obveznosti plačajo v enem znesku in enim plačilnim nalogom. Prihaja do določenih težav pri določenih davčnih zavezancih, ki uporabljajo splošen sklic (referenca SI19 DŠ-99996). Uporaba te reference res omogoča, da z enim plačilnim navodilom poravnajo davčni zavezanci vse davke v okviru posameznega prejemnika sredstev.

Kultura odnosov med sodelavci

Vsak zaposleni si mora prizadevati za prijazne, odkrite in sproščene medsebojne odnose. V takem delovnem okolju so vsi bolj motivirani, raje prihajajo v službo, imajo več energije in vsak problem je lažje rešljiv.

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca

Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca – pogled sodne prakse

 

Delavec lahko v skladu s 1. odstavkom 111. člena ZDR-1 izredno odpove pogodbo o zaposlitvi, če:

  • mu delodajalec več kot dva meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače,
  • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo,
  • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku,
  • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost,
  • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje,
  • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom ZDR-1,
  • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom ZDR-1.

Industrial symbiosis and its role in increased resource efficiency

D.R. Lombardi1, and P.T. Laybourn2 
1 Director of Business Development, International Synergies Limited, 44 Imperial Court, Pershore Road South, Birmingham B30 3ES, UK. E: rachel.lombardi@international-synergies.com
2 Chief Executive, International Synergies Limited, E: peter.laybourn@international-synergies.com

Industrial symbiosis identifies unused resources and waste streams from one industry for use by another. The idea of industry finding uses for non-product outputs (by-products and waste) is not a new one [1]. The practice fell out of favour in the 20th century due to: cheap and abundant energy, resources, and disposal options; subsidies that discouraged recycling; and regulations preventing reuse [2]. Recent volatility in commodity prices, along with the rise of the sustainable development agenda, is now leading many stakeholders (public and private) to reconsider this position.