Zoran Trdenić

Zoran Trdenić – IT Manager u kompaniji NID Kompanija “Novosti” a.d., član Upravnog odbora udruženja E sigurnost

© Forum Media d.o.o. | 2018