Vuk Božović

Vuk Božović je advokat sa više od 10 godina iskustva u savetovanju stranih i domaćih klijenata u Srbiji i regionu. Inicijalno se usavršio u oblastima radnog prava, privatizacije, M&A i kompanijskog prava, ali je takođe bio primarni kontakt za projekte koji su obuhvatali regulatorne poslove, javne nabavke i projektno finansiranje, posebno u oblasti energetike, farmacije i medicine. U okviru svoje prakse pružao je podršku u vezi raznih korporativnih pitanja, kao što su osnivanje novih pravnih subjekata, korporativno restrukturiranje, sastavljanje sveobuhvatnih pravnih izveštaja i analiza, strukturiranje transakcija i pregovaranje, kao i sačinjavanje i izvršavanje
transakcionih dokumenata.

Vuk se školovao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Univerzitetu „Robert Schuman“ u Strazburu, Francuska. Proveo je dve godine radeći u Evropskom sudu za Ljudska prava u Strazburu, Francuska, nakon čega se preselio u Beograd gde je radio za renomirane međunarodne advokatske kancelarije.

Vuk je član Advokatske komore Beograd i pruža usluge na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.

© Forum Media d.o.o. | 2018