Vladimir Zafirović

Vladimir Zafirović je zaposlen kao Projekt menadžer/Koordinator komponente programa u Stalnoj konferenciji gradova i opština/Savezu gradova i opština Srbije.

Vladimir ima preko 15 godina iskustva u pripremi i rukovođenju grant šema finansiranih od strane Evropske unije kao i u pripremi, upravljanju i monitoringu projekata finansiranih od strane međunarodnih donatora u oblastima vezanim za rad lokalne samouprave, reforme državne uprave i izgradnje institucija, međuopštinske saradnje i razvoja ljudskih resursa. Vladimir poseduje značajno znanje i iskustvo u primeni pristupa putem logičkog okvira (LFM approach), upravljanju projektnim ciklusom, ex-ante, mid-term and ex-post evaluaciji, izradi i sprovođenju obuka i seminara u oblasti pripreme i realizacije projekata i primeni procedura nabavki u skladu sa procedurama Evropske unije. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i govori srpski, engleski, nemački i ruski jezik. Autor je i koautor više publikacija i tekstova na temu pripreme, realizacije i monitoringa projekata.

© Forum Media d.o.o. | 2018