Vladimir Ristanović

Vladimir Ristanović je naučni saradnik na Institutu za evropske studije, angažovan je kao predavač brojnim projektima na temu poslovnih i finansijskih veština, akreditovani je realizator programa Nacionalne akademije za javnu upravu, recenzent u brojnim domaćim i inostranim naučnim časopisima, konsultant je na brojnim domaćim i inostranim projektima, koordinator je na projektima EU, i direktor konsultantske agencije.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018