Vladimir Pavlović

Vladimir Pavlović ima bogato 15-ogodišnje iskustvo na srpskom finansijskom tržištu, radeći kako na kreiranju zakonskog i institucionalnog okvira (Narodna banka Srbije, Centralni registar HoV), tako i kao aktivan učesnik na finansijskom tržištu (Predsednik Nadzornog odbora Društva za upravljanje investicionim fondovima FIMA Invest). Jedan je od osnivača kompanije WM Equity Partners gde obavlja funkciju Direktora Društva. Sarađivao je sa više desetina kompanija na mandatima obezbeđivanja dodatnog finansiranja ili restrukturiranja, a ima iskustva i u procesu unapređenja korporativnog upravljanja. Diplomirao je i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Fakultetu političkih nauka (oblast finansiranja lokalne samouprave). Od 2006. godine ima CFA zvanje.

© Forum Media d.o.o. | 2018