Vladimir Pandurov

Vladimir Pandurov je nagrađivani autor, predavač i međunarodni menadžment konsultant za pripremu strateških planova i projekata sa preko 17 godina iskustva u programima evropskih integracija i/ili razvojne pomoći širom Centralne i Jugoistočne Evrope, Turske i Bliskog istoka.  Nagrađivani je ekspert za pisanje projekata (Treće mesto za najbolji IPA projekat u Evropi 2013 godine – European Projects Awards IPA 2013), a ispred Delegacije EU u Srbiji, imenovan je za eksperta u oblasti EU fondova, malih i srednjih preduzeća i inovacija – Tima Evropa Srbija. Organizovao ili rukovodio sa više od 160 treninga i seminara; napisao je i/ili realizovao 36 projekata (vrednosti oko 37 miliona EUR, 88% uspešnost ugovaranja win rate). Klijenti: Svetska banka, UNDP, UN Women, USAID, EU, Savet Evrope, GIZ, Vlada Republike Srbije, Vlada AP Vojvodine, Fondacija Heineken, Privredna komora Srbije, Institut IstokZapad, GFA, EPTISA, Institut Vinča, RTRK…

© Forum Media d.o.o. | 2018