Vladimir Marinkov

Vladimir Marinkov – advokat iz kancelarije Guberina-Marinkov u Beogradu. Od 2008. godine preuzima vođenje advokatske kancelarije Guberina, najpoznatije advokatske kancelarije u oblasti krivičnog prava sa tradicijom dugom 60 godina.

Advokat Marinkov se primarno bavi krivičnim pravom, a posebno se specijalizovao i za oblast visokotehnološkog kriminala. Do sada je istupao u više od 100 predmeta iz te oblasti u kojima je ostvario značajne rezultate. Neke od dosadašnjih odbrana su dovele i do uvođenja nove sudske prakse u ovoj i dalje nerazvijenoj oblasti krivičnog prava.

Pored branilačkog angažovanja autor je više radova na temu visokotehnološkog kriminala, a pored toga se angažovao i kao predavač na tu temu u više navrata. Redovni je panelista na događajima u organizaciji Registra nacionalnog internet domena Srbije.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018