Vladimir Dragaš

Vladimir Dragaš je advokat sa višegodišnjim iskustvom u oblasti imovinske odgovornosti.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je bio jedan od osnivača debatnog kluba Pravnog fakulteta, dugogodišnji takmičar i debatni trener. Kao advokat, samostalno radi više od 9 godina specijalizujući se u pitanjima imovinske odgovornosti: zastupanju klijenata u parničnom postupku, pregovorima radi zaključenja i sastavljanja poslovnih ugovora i postupcima za zaštitu intelektualne svojine. Pravni je zastupnik velikog trgovinskog lanca. Takođe, zastupao je i brojne klijente u upravnim i prekršajnim postupcima.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018