Vesna Nanuševski

Vesna Nanuševski rođena je u Smederevu 02.03.1955. godine. Završila je Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Prva radna iskustva stekla je radeći u industriji i to u kompaniji „Milan Blagojević“, koja proizvodi štednjake kao tehnolog, gde je bila zadužena za poslove kontrole kvaliteta u periodu od 1980. do 1984. godine, zatim u Fabrici za remont železničkih vagona na poslovima Šefa pogona za antikorozionu zaštitu.

U državnoj upravi, resoru za zaštitu životne sredine, zaposlila se 2003. godine na radnom mestu Republičkog inspektora u Smederevu. U tom periodu je kao član tima učestvovala u izradi „Katastra zagađivača“ za teritoriju Opštine Smederevo.

Nakon prelaska u Beograd 2009. godine, postavljena je za Šefa Odseka za zaštitu vazduha, a 2013. godine na mesto Načelnika Odeljenja za otpad.

Krajem 2016. godine se penzionisala i otvorila je agenciju za pružanje konsultantskih usluga iz oblasti životne sredine.

© Forum Media d.o.o. | 2018