Vera Despotović

G-đa Vera Despotović radi na poslovima višeg savetnik u oblasti tržišnog nadzora sa zaduženjem za koordinaciju i unapređenje međusektorske i regionalne saradnje u tržišnom nadzoru. Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i ima položen pravosudni ispit. Radila je u sektoru privrede u lokalnoj administaraciji i na poslovima procesuiranja i sankcionisanja poreskih prekršaja, a nakon toga nastavlja svoj rad u državnoj upravi na poslovima inspekcijskog nadzora u trgovini, gde i sada radi u zvanju višeg savetnika.

U vezi sa poslovima koje sada obavlja, pohađala je brojne obuke u zemlji i inostranstvu i održala preko 50 prezentacija.

 

© Forum Media d.o.o. | 2018