Vedrana Božić

Po obrazovanju je diplomirani profesor engleskog jezika, od početka karijere opredeljena za poslove upravljanja ljudskim resursima i po zanimanju je HR menadžer.

Prva radna iskustva je sticala od 2003. godine u kompaniji Efes Beer Group, koja je izvršila akviziciju dve pivare u Srbiji, kasnije Efes Weifert pivara i Efes Zaječar pivara. U ovim kompanijama je provela više od četiri godine i prošla pripravničke programe za buduće menadžere i nekoliko svojih razvojnih faza kao i ceo ciklus upravljanja ljudskim resursima, razvijajući se od nivoa pripravnika do nivoa HR supervizora. Godine 2008. je nastavila karijeru u medijskoj kući Adria Media Serbia, kasnije Adria Media Group, gde je bila zadužena za uspostvljanje HR funkcije.

Danas radi kao HR konsultant i HR menadžer u engleskoj konsultantskoj kući – E Co. Ltd. Tokom rada specijalizovala se za uvođenje moderne funkcije ljudskih resursa po standardima međunarodnih kompanija i optimizaciju HR procesa. Veliki deo karijere bavi se upravljanjem promenama, uspostavljanjem korporativne kulture i programa za razvoj zaposlenih, uspostavljanju programa kontrola i ciljeva upravljanja ljudskim faktorom u kompaniji – HR Controlling. Zajedno sa ovim bavi se i repozicioniranjem funkcije ljudskih resursa u organizaciji.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018