Vanja Igračev

Vanja Igračev, master analitičar zaštite životne sredine: Osnovne i master studije završila na Fakultetu za primenjenu ekologiju – FUTURA, Univerzitet Singidunum u Beogradu, smer ekoremedijacija. Od 2017. godine zaposlena na poziciji referent za zaštitu životne sredine u internacionalnoj kompaniju za upravljanje otpadom FCC EKO d.o.o, na poslovima ishodovanja odgovarajućih dozvola, priprema radnih planova i evidencija, praćenje monitoringa i izveštavanja prema Agenciji za zaštitu životne sredine

© Forum Media d.o.o. | 2018