Valentina Marinković

Valentina Marinković je profesor na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu, sa više od 25 godina iskustva u farmaceutskoj industriji. Rukovodilac je poslediplomskog specijalističkog studijskog programa “Farmaceutski menadžment I marketing”.

Valentina Marinković je bila dugogodišnji direktor upravljanja kvalitetom u multinacionalnim farmaceutskim kompanijama. Prof. dr Marinković je angažovana kao međunarodni auditor standarda kvaliteta (GDP, GMP, GVP) i nadzornik kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustanova u Republici Srbiji. Reputacija Valentine Marinković kao konsultanta u oblasti implementacije farmaceutske regulative, kao i usaglašavanja sa međunarodnim standardima kvaliteta je prepoznata i van Srbije. Inovacioni kurs Menadžment asortimana i zaliha u lancu snabdevanja, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Prodajni proces, FOCA metodologija, Mercury International; Tempus MAIN projekat za celoživotno učenje, Intelektualna svojina-sredstvo za povećanje konkurentnosti; Omniachannel view, Bocconi Univerzitet; Marketing i prodaja, EBRD know-how..

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018