Uroš Novaković

Uroš Novaković je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nagrađivani je stipendista gradonačelnika grada Beograda, Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije i Univerziteta u Beogradu. Bio je i stipendista Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije za mlade talente, raspoređen kao istraživač-stipendista u Institut za uporedno pravo gde je bio angažovan na projektu (Pravo Srbije i međunarodne sudske institucije). Bio je zaposlen u Upravi grada Beograda (Sekretarijat za obrazovanje).

Od oktobra 2007. godine zaposlen je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U junu 2016. godine izabran je u zvanje docenta za predmet Porodično pravo.

Učestvovao je i trenutno učestvuje na velikom broju projekata (Identiteski preobražaj Srbije, Perspektive implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije, Razvoj pravnog sistema Srbije i harmonizacija sa pravom EU – pravni, ekonomski, politički i sociološki aspekti).

Radio je kao konsultant za Ministarstvo rada i socijalne politike Republike Srbije i UNICEF (Formiranje Fonda za pomoć porodicama sa decom sa smetnjama u razvoju), za kabinet Potpredsenika vlade za Evropske integracije (Analiza uspostavljanja Alimentacion og fonda u Republici Srbiji; Lišenje poslovne sposobnosti, rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji), za Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Ombudsmana (Diskriminacija osoba sa invaliditetom: zakonski propisi i praksa), za Nevladine organizacije.

Autor je nekoliko publikacija i oko trideset radova iz oblasti porodičnog prava, prava deteta i ljudskih prava, socijalne zaštite.

Show Filters

Prikazani svi od ukupno 2 rezultata

Show Filters

Prikazani svi od ukupno 2 rezultata