Uglješa Bogdanović

Uglješa Bogdanović, konsultant i profesionalni trener, TECOR Consulting, master inženjer organizacionih nauka (Menadžment kvaliteta i standardizacija). Oblast rada obuhvata implementaciju kaizen/lean metodologije, stvaranje preduslova za uspostavljanje kulture promena, stavljanje posebnog akcenta na izvođenje inkrementalnih poboljšanja i optimizacije procesa. Neke od kompanija u kojima je do sada bio angažovan kao konsultant i trener: Telekom Srbija, Knauf Insulation, Elektromreža Makedonije, Adient Interiors, IOLAR, Propulzija, Ehting, Gosi international, Demetra Leanway..                                            

Posebnu pažnju u radu posvećuje toku informacija i unapređenju kvaliteta dokumentacije kroz različita softverska rešenja. MS Excel, kao jedan od najčešće korišćenih programa u poslovanju, predstavlja temu koji je Uglješa  Bogdanović obradio kroz mnogobrojne obuke  i seminare zajedno sa više od 200 polaznika iz različitih grana privrede. Iskustvo stečeno kroz angažovanje u navedenim kompanijama obogaćeno je saradnjom sa nekoliko najboljih konsultanata u sklopu KICG-e (Kaizen Institute Consulting Group) koju je ostvario tokom rada u Kaizen insitutu Srbije.

Urednik je knjiga Kaizen i Gemba kaizen od autora Masaakija Imaija u izdanju Kaizen instituta. Uglješa Bogdanović je trenutno angažovan na više projekata u kompanijama u Srbiji i svakodnevno omogućava klijentima da unaprede svoje poslovanje, uspostave održiv sistem i ostvare bolje rezultate na tržištu.

Copyright © Forum Media d.o.o. | 2018